VOLNO

Nejen žádanky o dovolenou v elektronické podobě, ale mnoho dalších funkcí obsahuje modul Volno. Výrazně usnadní evidenci a vyhodnocení docházky.

ŽÁDOSTI A SCHVALOVÁNÍ

Zaměstnanci své požadavky průběžně vkládají nebo oznamují volno. Program hlídá nároky zaměstnanců, upozorňuje nadřízené, kteří požadavky schvalují a informuje žadatele o vyřízení požadavku.

PŘEHLED NEPŘÍTOMNOSTI

Přehledná evidence nepřítomnosti zaměstnanců, která může čerpat informace i z dalších modulů Cesty nebo Vzdělávání. Koho lze v seznamu vidět ovlivňují nastavené pravomoci.

PODKLADY PRO MZDY

Nepřítomnost, přesčasy, odpracovaná doba. Získáte výkazy odpracované doby potřebné ke zpracování mezd. Máte-li náš modul Docházka, volno se promítne i do něj a urychlí zpracování.

Více informací o modulu Volno

VYBRANÉ UKÁZKY

Zaměstnanec může požádat o volno jednoduchým "zabarvením" v kalendáři. Program zkontroluje nárok na volno a podle charakteru požadavku odešle žádost ke schválení a upozorní schvalovatele nebo požadavek pouze zaeviduje. Snadno lze ostatním oznamovat nemoc či práci doma - "home office".

Stejným způsobem lze evidovat i práci nad rámec - přesčasy.

Externí mzdová účetní se může připojit a zkontrolovat stav připravených podkladů. Může provést uzávěrku a údaje o pracovní době přenést do svých mezd.
Výkazy o odpracované době sestavené na základě evidované nepřítomnosti, přesčasů a stanovené pracovní doby.