VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Návratnost investic do vzdělávání zaměstnanců není snadno měřitelná a proto je třeba je vynakládat s rozvahou a účelně. Je nezbytné si přesně uvědomit, co je nutné školit a co ne a rovněž sledovat efekt vzdělávacích aktivit.

SBĚR POŽADAVKŮ

Vzdělávání bývá předmětem požadavků BOZP, diskusí s liniovými manažery, vyplývá z firemní strategie či výsledků hodnocení. plusPortal pomáhá ujasnit, jak postupovat u každého zaměstnance.

PLÁNOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Můžete plánovat různé typy vzdělávacích akcí, pravidelná přeškolení, koordinovat termíny, vytvářet prezenční listiny. Průpis do kalendářů Outlook nebo Google.

PROPOJENO S Moodle

Elektronická forma vzdělávání na internetu s následným ověřením. Modul Vzdělávání má vazbu na e-learningový systém Moodle a společně tvoří komplet pro administraci i samotnou výuku.

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnanci mají přístup ke svým záznamům, naplánovaným školením k jejich pozici, dále mohou vybírat z nabídky akcí nebo žádat o schválení účasti na mimořádném školení.

VYHODNOCENÍ

Nástroj, který při správném použití udělá mnoho s přínosem vzdělávání. plusPortal vyhodnotí předchozí sezónu, takže neopakujete akce, které se neosvědčily. Správa formulářů, rozpočet nákladů.

VAZBA NA PORTÁL EDUMENU

Vzdělávací aktivity můžete se slevou nakupovat na portálu EDUMENU. Vzdělávání plusPortal má přímé propojení na tento server a umožňuje snadné zahrnutí nakoupené akce do plánu.

Více informací o modulu Vzdělávání

VYBRANÉ UKÁZKY PROGRAMU

Zde má personalista, pověřený organizací firemního vzdělávání, přehled o termínech, plánovaných a uskutečněných akcích a požadavcích zaměstnanců. Může řídit zveřejnění akce na webu pro zaměstnance, koordinovat účast v termínech, připravovat prezenční listiny, předávat je do Moodle, přebírat a archivovat výsledky školení...
Zaměstnanec si zapnul elektronický vzdělávací kurz, který má formu webináře s následným testem pro ověření získaných znalostí.