VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Návratnost investic do vzdělávání zaměstnanců není snadno měřitelná a proto je třeba je vynakládat s rozvahou a účelně. Je nezbytné si přesně uvědomit, co je nutné školit a co ne a rovněž sledovat efekt vzdělávacích aktivit.

Modul vzdělávácí

Sběr požadavků


Vzdělávání bývá předmětem požadavků BOZP, diskusí s liniovými manažery, vyplývá z firemní strategie či výsledků hodnocení. plusPortal pomáhá ujasnit, jak postupovat u každého zaměstnance.

Plánování sezóny


Můžete plánovat různé typy vzdělávacích akcí, pravidelná přeškolení, koordinovat termíny, vytvářet prezenční listiny. Průpis do kalendářů Outlook nebo Google.

E-learning


Elektronická forma vzdělávání na internetu s následným ověřením. Modul Vzdělávání má vazbu na e‑learningový systém Moodle a společně tvoří komplet pro administraci i samotnou výuku.

Stužka 'tip'

Zapojení zaměstnanců


Zaměstnanci mají přístup ke svým záznamům, naplánovaným školením k jejich pozici, dále mohou vybírat z nabídky akcí nebo žádat o schválení účasti na  mimořádném školení.

Vyhodnocení


Nástroj, který při správném použití udělá mnoho s přínosem vzdělávání. plusPortal vyhodnotí předchozí sezónu, takže neopakujete akce, které se neosvědčily. Správa formulářů, rozpočet nákladů.

EDUMENU


Vzdělávací aktivity můžete se slevou nakupovat na portálu EDUMENU. Vzdělávání plusPortal má přímé propojení na tento server a umožňuje snadné zahrnutí nakoupené akce do plánu.

VYBRANÉ UKÁZKY

Řízení modulu vzdělávání zaměstnanců

Řízení vzdělávacích akcí

Zde má personalista, pověřený organizací firemního vzdělávání, přehled o termínech, plánovaných a uskutečněných akcích a požadavcích zaměstnanců. Může řídit zveřejnění akce na webu pro zaměstnance, koordinovat účast v termínech, připravovat prezenční listiny, předávat je do Moodle, přebírat a archivovat výsledky školení...

Možnost elektronických vzdělávacích kurzů

Zaměstnanec si zapnul elektronický vzdělávací kurz, který má formu webináře s následným testem pro ověření získaných znalostí.
Vzdělávací kurz

PC HELP, a.s.

 +420 568 858 011

Nová budova PC HELP Chci software vyzkoušet

Aktuality

Nový Modul Docházka ve verzi 3.5.0
20. 01. 2017
Tým plusPortal pracoval intenzivně na dalším modulu Docházka. Nyní tedy můžeme...
Článek „HR procesy a jejich kredit"
18. 01. 2017
Webový HR software plusPortal je více než evidenční program pro personalisty.
Článek v HR magazínu o výhodách plusPortalu
28. 11. 2016
Řízení lidských zdrojů je naprosto nezbytnou součástí všech firem bez ohledu na velikost...