Personální a mzdový software
  • moderní webové řešení
  • intuitivní ovládání
  • podpora holdingů
  • propojení poboček
  • workflow procesů
  • aktivní spolupráce zaměstnanců

HR procesy v jednotném prostředí

Personální a mzdový systém plusPortal je postaven na moderních webových technologiích. Výkonná datová pumpa pro přenos dat z různých softwarových zdrojů. Evidence více zaměstnavatelů holdingové struktury v jedné databázi.

Spolupráce zaměstnanců efektivně v terénu i na pobočkách. Designově čisté uživatelské prostředí, intuitivní ovládání. Možnost propojení  s vaším stávajícím informačním systémem.

Moduly

Personalistika

Personalistika


Správa personální agendy, organizační struktury, pozice, pracovní doby, evidence dokumentů, hlídání lhůt, online žádosti o změny personálních údajů zaměstnanců, schvalovací procesy.

Mzdy

Mzdy


Zpracování mezd a platů, komunikace se státní správou, online přístup zaměstnanců, možnost správy mezd holdingové struktury v jedné databázi, prohlášení k dani z mobilu.

Docházka

Docházka


Evidence pracovní doby, pohotovosti, zpracování a schvalování docházky, příplatků, přesčasů. Elektronický způsob vyhodnocení docházky v různých režimech pracovní doby.

Nábor

Nábor


Výběrová řízení, inzerce, propojení na karierní portály a sociální sítě, online diagnostika i vyhodnocení kandidátů. Snadné převedení uchazeče do stavu zaměstnanců.

Vzdělávání

Vzdělávání


Administrace firemního vzdělávání, prezenční kurzy, e-learning. Online sběr požadavků, plánování vzdělávacích sezón i nákladů s následným vyhodnocením, kvalifikační matice.

Hodnocení

Hodnocení zaměstnanců


Elektronické formuláře, hodnocení plnění cílů, kompetenční modely, klíčové události, automatický sběr dokončených hodnocení, stanovení a sledování cílů zaměstnanců, archiv hodnocení.

Cesty a výdaje

Cesty a výdaje


Plánování a schvalování tuzemských a zahraničních cest, zálohy, vyúčtování stravného a náhrad, různé měny, možnost online zasílání účtenek na účtárnu (naskenovaných nebo ofocených mobilem).

Volno

Volno


Žádanky o dovolenou, plánování a evidence neodpracované doby, přesčasů, schvalování, pracovní výkazy, přehled (ne)přítomnosti zaměstnanců, podklady pro mzdy.

Obecné vlastnosti

Obecné vlastnosti


Všechny moduly obsahují funkce, které pomáhají HR procesy zjednodušit, zrychlit či některé kroky zautomatizovat.

Možnosti instalace a provozu

Software plusPortal můžete instalovat a provozovat na svém serveru nebo využívat cloudové řešení.

Zaměstnanci mohou používat zařízení různých platforem (Windows, Android, Mac OS,...), stačí internetový prohlížeč.

Můžete si pořídit a instalovat jeden vybraný modul, několik modulů nebo celý systém. Mít vše v jednom prostředí je ale mnohem pohodlnější.

Vybrané moduly můžete propojit s jinými systémy pomocí datové pumpy.

Vícejazyčné prostředí plusPortalu využívají i zaměstnanci společností v zahraničí

Reference

Informační systém plusPortal používají velké, střední i malé organizace

Logo Tipsport
Logo Města Třebíč
Logo AT Computers a.s.
Logo Fair Credit
Logo KMPG
Logo ČEZ Energo
Více referencí
Více referencí

Aktuality

plusPortal je rozšířen o modul Mzdy
25. 04. 2019
Mzdy je možné zpracovat i na webu v prostředí, jaké využíváme denně v jiných oblastech...
Vývoj v personálních systémech
14.01.2019
Velké procento personalistů si i dnes pod pojmem „personální informační systém" představí jen jednoduchou personální....
HR SUMMIT: Cena za nejlepší HR projekt 2018
05.11.2018
Na výročním HR SUMMITU Klubu zaměstnavatelů, který se konal 1. listopadu 2018, se rozhodlo o...
© Copyright 2019 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena
Rychlý kontakt