Webový HR software plusPortal je více než evidenční program pro personalisty.

Při vývoji se zaměřujeme nejen na potřeby firem, které jsou samozřejmě hlavním vodítkem. Velice důležitou snahou je ale propojit dění celé firmy do jednoho celku, jednotného systému, kde najdou podstatné informace pro svoji práci i linioví manažeři a zaměstnanci. Díky takovému propojení se z „personální evidence“ může stát plnohodnotný proces, čímž dostanou personalisté a jejich práce zaslouženou pozornost. Takový směr je velice důležitý, protože ať už si to firmy uvědomují či nikoli, bez personalistiky nejsou evidováni zaměstnanci. Bez evidence zaměstnanců a všech HR procesů není firma. Zaměstnanci jsou ti, kteří tvoří firmu, kteří vytvářejí hodnoty a kteří mají největší pozornost firmy. Bez nich nejsou výkony ani výnosy. Proto považujeme za velice důležité ukázat i z druhé strany na tuto skutečnost. Co tíží personalisty? To si můžete přečíst v článku přímo z pohledu personálního manažera.

Mají ve vaší firmě HR procesy dostatečný kredit?

Jinak řečeno: Jaké je ve vaší firmě postavení personalistiky? Jsou u vás HR procesy pro všechny zaměstnance dostatečně důvěryhodné? Mají u vedoucích zaměstnanců dostatečnou váhu? Disponují dostatečným vlivem na chování jednotlivců i firmy jako celku? Pousmáli jste se? V duchu si představili, že by to rozhodně mohlo být lepší? Tak to jsme na stejné lodi.

Proč bychom měli o kreditu HR procesů přemýšlet

Během své praxe manažera odpovědného za firemní personalistiku jsem zjistil, že bez dostatečného postavení uvnitř firmy je velmi obtížné dosáhnout i jen standardního fungování těchto procesů, natož jakýchkoli změn a zlepšení. A pokud se postavení, neboli kredit, obecně skrývá za slovy důvěra a důležitost, je zdůvodnění jeho významu v personalistice snadné. Výsledky personálních činností jsou výrazně více, než u ostatních firemních procesů, postaveny na vzájemné spolupráci zapojených osob tj. personalistů, zaměstnanců a nadřízených. A je tu ještě jedna otázka: „Kdo se nejvyšší mírou podílí na rozvoji řízení lidských zdrojů ve firmách?“

Celý článek si můžete přečíst na personálním portálu Personalista.com

Hodnocení perosnálních informačních systémů
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt