Řádné, včasné, přesné a efektivní zpracování mzdového účetnictví je velice důležité pro vaši firmu i vaše zaměstnance. Spočítat mzdy umí všechny mzdové systémy, je to jejich podstata. Ovšem s efektivitou poskytování této služby, to už tak snadné není.

Jednou z cest zvýšení efektivity práce je digitalizace, která se stává v dnešní době velkým tématem a nedílnou součástí vývoje. Konkrétně v oblasti zpracování mezd je pro uplatnění digitalizace mnoho příležitostí.

Většina mzdových programů se například musela přizpůsobit eNeschopenkám. Na výběr je méně efektivní způsob stahování eNeschopenek z datové schránky. Náš HR systém plusPortal vám může v této oblasti nabídnout pohodlnější způsob, kdy lze využít ePortál ČSSZ a eNeschopenky stahovat přímo do mzdového systému.

Téma digitalizace mezd v oblasti HR samozřejmě není jen o eNeschopenkách. Zahrnuje více oblastí, jako jsou:

I.

První oblastí je základní komunikace se zaměstnanci. Zde například už většina mzdových systémů umí zasílat výplatní lístky emailem. I to lze ovšem dělat efektivněji, jednoduchým online zpřístupněním mzdových lístků přímo v mzdovém systému. Ale tím to nekončí a moderní mzdové systémy jako plusPortal v rámci online komunikace se zaměstnanci umí zajistit:

  • sběr dokladů o ošetřování člena rodiny
  • sběr požadavků na změny evidovaných údajů a potvrzení zaměstnanci o jejich provedení
  • sběr požadavku na vystavení potvrzení a jejich distribuce po zpracování

II.

Druhou oblastí, kde digitalizace přináší významnou úsporu času mzdových účetních, je digitalizace roční uzávěrky. Zde náš systém plusPortal nabízí:

  • distribuci Evidenčních listů důchodového pojištění
  • vyplnění a podpis Prohlášení poplatníka daně pro příslušný rok

Všechny výše uvedené dokumenty si v rámci aktuální legislativy vystačí s elektronickým podpisem formou vložení obrázku podpisu a razítka plus případně záznamu informace (logu) o zaslání či přečtení přímo v systému.

III.

Přichází ovšem čas digitální komunikace a podepisování dokumentů i v oblasti, kde se dosud používá výhradně vlastnoruční podpis fyzické osoby. V oblasti mezd se jedná např. o vystavení podepsání mzdového dohody se zaměstnancem. I to je v silách moderního mzdového systému. Jsme si toho vědomi a již na tom pracujeme. Pokud přemýšlíte o novém mzdovém systému, přemýšlejte digitálně, přemýšlejte o plusPortalu.

O digitalizaci toho uslyšíte ze všech stran čím dál více. Je to nezbytný pokrok, kterým si postupně budou procházet všechna odvětví a na rozvoji již se velice usilovně pracuje na poli IT systémů. Každá digitalizace s sebou nese skutečně promyšlené změny, které musí pojmout různé role a postupy a vše dostat do co nejpřehlednějších kroků na vašem počítači nebo mobilním IT zařízení. A co si budeme povídat, dnes je možnost vzdálené správy firemních procesů a administrativy více než žádoucí.

Na vývoji našeho systému plusPortal pracujeme neustále dál, abychom našim zákazníkům dodávali software (a jeho aktualizace), který jim denně bude usnadňovat práci v oblasti řízení lidských zdrojů, bude za ně hlídat termíny a nechá zautomatizovat pravidelné firemní procesy.

plusPortal umožňuje provádět kroky mezi mzdovým oddělením a zaměstnanci vzdáleně, na obou stranách se tak ušetří spousta času, kdy mzdová účetní nezápasí se stovkami papírových formulářů pro každou jednu legislativní povinnost jako například Prohlášení k dani. V plusPortalu se zaměstnanec formulářem jednoduše prokliká. Je to tak intuitivní a v podstatě se není jak splést, program vás navádí po jednotlivých krocích, takže to zvládne bez problémů každý.

Digitalizace mzdové agendy

Pokud si chcete náš plusPortal vyzkoušet, rádi Vám jej představíme, předvedeme a můžete se jím společně s námi probrouzdat a nechat se uchvátit jeho funkcemi. Nebo vám poskytneme verzi, kde si můžete sami vše vyzkoušet.

Více o našem mzdovém modulu naleznete zde.

Tým plusPortal

Scroll Button