Od 1. 4. 2022 je v platnosti nová datová věta pro hlášení na ČSSZ ONZ 2022 verze 1.1.

Tímto vzniká zaměstnavatelům povinnost používat při nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění upravený tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání (ONZ_2022). Jak uvádí ČSSZ - důvod pro úpravu formuláře je nově sběr údajů pro potřeby Úřadu práce ČR při skončení zaměstnání. Nový formulář se využívá v případech, kdy k nástupu do zaměstnání či skončení zaměstnání došlo 1. 4. 2022 a později. Původní tiskopis ONZ (2009) lze využívat pouze u případů zpětného hlášení nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání před 1. 4. 2022. Více informací naleznete na internetových stránkách ČSSZ zde.

Vzhledem k této povinnosti byly zavedeny potřebné změny i do aplikace plusPortal v aktualizaci 4.00.44. Konkrétně jde o nové číselníky pro naplnění údajů používaných v 9. sekci využívané pro zadání údajů: Důvod neposkytnutí podkladů, Druh zaměstnání, Důvod ukončení pracovněprávního vztahu a Důvod ukončení služebního poměru.

Doporučujeme, aby si zákazník po nasazení verze s touto změnou prošel všechny používané způsoby ukončení pracovního poměru a nastavil odpovídající Důvod ukončení pracovněprávního vztahu.

V případě, že oznámení bylo vytvořeno některou z předchozích verzí a nejsou v něm obsaženy údaje související s důvodem ukončení pracovněprávního vztahu, je třeba aplikovat skript. Před jeho aplikací je třeba, aby si předem zákazník nastavil odpovídající odkazy v číselníku Způsoby ukončení pracovního poměru (vazba na Důvod ukončení pracovněprávního vztahu). Pokud tak neučiní, skript nenastaví odpovídající Důvod ukončení pracovněprávního vztahu.

Jste-li naším zákazníkem, používáte náš systém plusPortal a potřebujete více informací nebo poradit, obraťte se na vaše IT oddělení nebo na našeho konzultanta, který se stará o vaši společnost.

Tým plusPortal

PC HELP, a.s.

Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt