Nástroje, které opět pomohou usnadnit Vaši práci – pracujeme denně na vylepšování našeho HR online softwaru, aby se Vám pracovalo co nejlépe.
Hlavní změny proběhly v oblasti funkcí pro administraci firemního vzdělávání. Byla provedena řada úprav zaměřených na hlubší využití e-learningu a ještě mnohem pohodlnější obsluhu Vzdělávání.

Například přibyla možnost uspořádat veřejnou vzdělávací akci, která je dostupná všem zaměstnancům. Lze tak uspořádat třeba dětský den nebo veřejnou přednášku. Pomocí stávajících mechanizmů administrace vzdělávacích akcí a termínů lze např. zjistit zájem zaměstnanců o akci (sledovat počty přihlášených) a reagovat na aktuální poptávku.

Sekce určená pro řadové zaměstnance, kde mohou sledovat nabídku vzdělávacích akcí a také zjišťovat jaká školení mají naplánována, byla přepracována. V prvé řadě zde mohou zaměstnanci snadno zjistit, jaká školení by měli v dané sezóně povinně absolvovat a také stav plnění této povinnosti.

Jedná-li se o elektronickou akci (kurzy Moodle) mohou zaměstnanci přímo kliknout na odkaz v nabídce a elektronický kurz si spustit v prostředí plusPortalu.

U pořádaných akcí může koordinátor vzdělávání označit, že zaměstnanci mohou současně s rezervací termínu požadovat i  rezervaci ubytování (typicky pro zaměstnance z poboček, kteří dojíždí na školení v centru). V takovém případě se u nabízené akce zaměstnanci zpřístupní i tlačítko pro vznesení požadavku na ubytování.

V této verzi se můžete těšit na spoustu nových funkcí a usnadnění. Zmíníme ještě například: nový nástroj pro úpravu textů v uživatelském rozhraní; nový mechanismus hromadného rozesílání e-mailů; doplnění funkcí pro udržování organizační struktury aj.

Dalsi usnadneni prace personalistu
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt