Hlavními změnami v této verzi jsou nové funkce v modulu Personalistika a Docházka. Také jsme zapracovali požadavky zákazníků na vkládání vlastních interních směrnic přímo do plusPortalu.
V této verzi se můžete nově setkat například s těmito novinkami:

Personalistika

Zveřejňování aktuality pro zaměstnance

Modul personalistika obsahuje funkce pro zveřejňování různých aktualit a sdělení pro zaměstnance.

Čtení aktualit

Zaměstnanci se mohou s novinkami seznamovat prostřednictvím položky ovládacího menu Zaměstnanci / Aktuality, resp. prostřednictvím stejnojmenné dlaždice na hlavní stránce.

Pořádání anket

Mezi zaměstnanci můžete pořádat ankety, sbírat jejich odpovědi a vyhodnocovat výsledky.

Docházka

Startovací období a převod hodin z minulého měsíce/období

Do docházky byly přidány funkce pro snadnější převedení přesčasových hodiny a hodin odpracovaných navíc při přechodu na zpracování v plusPortalu.

Rozpis salda na přesčasy

V praxi nastávají situace, kdy má zaměstnanec na konci měsíce hodiny navíc (kladné saldo). Tyto hodiny je možné převést do dalšího měsíce nebo tzv. „uřezat". Může také nastat požadavek proplatit je (či jejich část) jako přesčas. Jelikož legislativa vyžaduje u každého případu přesčasu evidovat jeho počátek a konec, je nutné nadbytečné hodiny rozepsat do konkrétních dnů a zaznamenat jejich počátek a konec. V případech, kdy zaměstnanec chodí hodně nepravidelně a má různé přesahy před a po směně každý den, může být rozepsání nadbytečných hodin na přesčasové hodiny poměrně pracnou záležitostí.

Do modulu Docházka byla přidána nová funkce, která řešení výše popsané situace usnadňuje.

Vestavěné hodiny pro docházku

Alternativní možností, jak registrovat čas příchodu nebo odchodu za pomocí mobilu je použití hodin vestavěných přímo do plusPortalu. Ty jsou dostupné i na mobilním telefonu prostřednictvím internetového prohlížeče (lze je používat i v jiných systémech, než je Android). Tyto hodiny byly součástí již dřívějších verzí plusPortalu, ale nyní obsahují několik úprav, např. odeslání času po stisknutí tlačítka je třeba potvrdit, takže se sníží riziko, že zaměstnanec klikne na tlačítko omylem.

V této verzi je i mnoho dalších novinek, ať se vám i nadále s plusPortalem dobře pracuje.

Tým plusPortal

Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt