V nové verzi 03.08.00 jsme se zaměřili jednak na nové funkcionality jako např. náborová inzerce pro holdingy, tak i další vylepšení na základě potřeb našich zákazníků.

Hlavní změny ve verzi plusPortal 3.8.0

  • Upraveny štítky pro šablony dokumentů
  • Přidán osobní dotazník k přípravné fázi nástupu zaměstnance
  • Úpravy termínu plánované lékařské prohlídky
  • Náborová inzerce na firemních stránkách – možnost volby inzerujícího zaměstnavatele pro společnosti holdingového charakteru
  • Úpravy v docházce – zobrazování přesčasů, nové volby při vyhodnocení docházky, kontrola nastavení přestávek, úprava voliče období
  • Evidence primárního e-mailu a telefonu

Vybíráme:

Termín další lékařské prohlídky

Od verze 3.8.0 je umožněno ovlivnit plánovaný termín další lékařské prohlídky. V nastavení personalistiky je nyní možné povolit přiřazení dalšího termínu z data splnění. Pokud tato volba není povolena, je stanoven další termín z předpokládaného data splnění.

Kontrola nastavení přestávek

U zaměstnanců, kteří nemají správně nastaveny přestávky, se může stát, že odpracovanou dobu nelze vyhodnotit správně. Do vyhodnocení docházky byla přidána kontrola, zda pro každou směnu, vyskytující se v docházce zaměstnance je nastavena alespoň jedna přestávka, v rámci režimu přestávek, který je zaměstnanci přidělen. Varování se zobrazí při otevření takové docházky.

A několik dalších příjemných změn a zlepšováků…

Tým plusPortal

Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt