Tým plusPortal pracoval intenzivně na dalším modulu. Nyní tedy můžeme s radostí sdělit, že v aktuálně vydané verzi 03.05.00 je nově k dispozici modul Docházka - aplikace pro sledování, vyhodnocování docházky zaměstnanců a řízení přístupu do firemních prostor.

Pokud máte zájem o zakoupení modulu Docházka, kontaktujte nás. Největší přínos bude pro naše stávající i budoucí zákazníky v tom, že s Modulem Docházka již plusPortal plně pokrývá HR řízení ve firmách.

Vyhodnocení docházky počítá s pružnou i pevnou pracovní dobou, řeší legislativní příplatky, přesčasy, přestávky, různé typy pracovní doby. Pro zaznamenání časů lze použít elektronické snímače a identifikační čipy (případně otisky prstů), mobilní telefony nebo tablety (Android) a také pracovní počítač daného zaměstnance. Lze použít i negativní způsob vyhodnocování docházky, který se obejde bez nutnosti zaznamenávat čas příchodu nebo odchodu.

Nová aplikace Docházka může úzce spolupracovat s modulem Volno, ze kterého přebírá plánované a schválené nepřítomnosti či přesčasy.

Podklady pro mzdový program připravuje ve tvaru mzdových složek, podobně jako jsou připravovány mzdové složky z jiných modulů.

Scroll Button