Informační kiosek plusPortal pro firmy, které mají zaměstnance bez přístupu k PC, internetu či bez chytrého telefonu. Náš HR systém plusPortal je responzivní, tedy můžete do něj vstupovat přes notebook, tablet i chytrý telefon. Nicméně jsme si vědomi právě toho, že jsou i firmy, kde je nutno dostat personální agendu individuálně k zaměstnancům, kteří počítače či chytré telefony na pracovišti nemají. Právě informační kiosek (neboli dotykový panel) umožňuje těmto zaměstnancům zpřístupnění personálních informací.

Právě pro takové situace je ideální plusPortal informační kiosek, kde si zaměstnanci mohou:

  • zkontrolovat své osobní údaje evidované zaměstnavatelem a případně ihned online požádat o jejich změnu či doplnění
  • ověřit si, jaké personální procesy se konkrétního zaměstnance aktuálně týkají, a například se rovnou přihlásit na školení
  • přehled aktuálních volných pozic ve firmě s možností přihlásit se na pozici nebo někoho doporučit
  • ověřit si aktuální přítomnost kolegy včetně kontaktních údajů
  • zkontrolovat svoji docházku
  • požádat o dovolenou, uvolnění k lékaři atp.

Samozřejmostí je, že každý zaměstnanec vidí pouze ty informace, které mu zaměstnavatel povolí na základě přístupových práv.

Jedná se o časté řešení zpřístupnění personálních údajů zaměstnancům ve výrobních společnostech. Online provoz 24/7, veškeré informace jsou v reálném čase.

Oznamování změn v plusPortalu
Osobní údaje v plusPortalu

Pokud máte zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt