Přinášíme vám záznam z uskutečněného webináře k digitalizaci HR a podepisování dokumentů.

Je to téma, které beze sporu personalisty zajímá a doba nás posouvá i do těchto sfér, kterým je potřeba začít věnovat větší pozornost. Navíc, je to cesta k efektivnější práci, úspoře času a to nejen v procesech firem jako takových v souvislosti s používanými systémy, ale úspora času, kdy nemusíte pořád dokola běhat po úřadech při potřebě ověřování Vašeho podpisu pro různé obchodní i úřední účely.

Legislativa v pracovním právu elektronickým podpisům sice není příliš nakloněna, ale i tak je možností pro aplikování tohoto způsobu podepisování v HR celkem dost. O tom se přesvědčili účastníci webináře …

Webinář měl tři části, kdy:

  • nejdříve vystoupil pan Ondřej Hanák z AK Kroupahelán na téma Elektronické podepisování z právního pohledu;
  • v druhé části webináře vystoupil náš kolega Pavel Nový, obchodní manažer HR systému plusPortal. Způsob aplikace elektronického podpisu ukázal účastníkům webináře na praktických ukázkách - podpis dokumentu zaměstnance a personalistou prostřednictvím funkce elektronického podepisování v plusPortalu;
  • na závěr účastníci obdrželi aktuální informace o službě Signi.

Zde se můžete podívat na celý záznam webináře.

snímek z webináře

Pokud máte zájem o více informací, ozvěte se nám prostřednictvím poptávkového formuláře nebo jednoduše zavolejte k nám a probereme, co vás zajímá a jak vám může být náš systém prospěšný pro vaše HR procesy.

Tým plusPortal

PC HELP, a.s.

Scroll Button