SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO MODULU JE:

  • Schvalování
  • Notifikace
  • Self-service
  • Reporting
  • Datová pumpa
  • Check-listy
Systém plusPortal na různých zařízeních
SCHVALOVÁNÍ
Schvalování provází celou řadu úkonů v plusPortalu - nástup nového zaměstnance, návrh odměny, vyúčtování cesty, žádost o dovolenou... U každého případu je možnost nastavit kdo - komu - co schvaluje a zvolit scénář jednoduchého nebo vícestupňového schválování.
NOTIFIKACE
Odeslání žádosti ke schválení by nemuselo mít výsledek, pokud by se adresát včas nedozvěděl, že má něco schválit. plusPortal využívá notifikace formou e-mailů nebo událostí v kalendáři.
SELF-SERVICE
plusPortal nepotřebuje portál pro náhled na data, protože je sám o sobě portálem. Kterémukoli zaměstnanci můžete nadefinovat a zpřístupnit funkce potřebné k dané pozici zaměstnance. Zaměstnanci mohou prostřednictvím plusPortalu oznamovat změny, udržovat vybrané údaje, plánovat a nebo mít pouze pasivní přístup k informacím.
REPORTING
Můžete vytvářet reporty, které lze stahovat ve formě Excel tabulek a grafů. Můžete i stanovit, aby program připravoval vybraný report pravidelně ve stanovenou dobu a rozesílal jej e-mailem určeným příjemcům.
DATOVÁ PUMPA
Potřebujete-li data z HR předat do jiného systému nebo naopak je z jiného systému získat, vedle programových úprav je možné využít vestavěnou datovou pumpu. Nastavíte plánovač úloh a necháte datový tok běžet.
CHECK-LISTY
Pro různé situace si můžete vytvářet check-listy a následně dle nich postupovat. Například check-list pro nástup zaměstnance. Check-listy se dají také sdílet, takže máte přehled, které kroky již provedli pověření kolegové.
Obrázek zaměstnance, jak drží tablet a dívá se na nástěnku

PC HELP, a.s.

 +420 568 858 011

Nová budova PC HELP Chci software vyzkoušet

Aktuality

plusPortal je rozšířen o modul Mzdy
25. 04. 2019
Mzdy je možné zpracovat i na webu v prostředí, jaké využíváme denně v jiných oblastech...
Vývoj v personálních systémech
14.01.2019
Velké procento personalistů si i dnes pod pojmem „personální informační systém" představí jen jednoduchou personální....
HR SUMMIT: Cena za nejlepší HR projekt 2018
05.11.2018
Na výročním HR SUMMITU Klubu zaměstnavatelů, který se konal 1. listopadu 2018, se rozhodlo o...
Rychlý kontakt