Modul Odměny poskytuje funkce pro navrhování a schvalování mimořádných odměn, dále funkce podporující přípravu podkladů pro odměňování ve formě Excel tabulek a následné odesílání připravených podkladů do mzdové účtárny (i externí) prostřednictvím webu.

Modul může být používán samostatně – není závislý na ostatních modulech.

Využití pro personalisty

  • Definice tvaru tabulek Excel, které lze přes web posílat do účtárny
  • Nastavování předpisů pro zápis připravených podkladů do mzdového programu
  • Vytvoření podkladů pro mzdy ze schválených návrhů
  • Kontrola připravených podkladů pro mzdy a jejich načtení (upload) do mzdového programu na straně mzdové účtárny
  • Přidávání dalších podkladů pro mzdy vytvořených v Excelu

Využití pro manažery

  • Přidělování pravomocí kdo – komu může navrhovat mzdy, odměny
  • Podávání návrhů na mimořádné odměny oprávněnými zaměstnanci
  • Upozornění pro schvalovatele, že je třeba reagovat
  • Schvalování předložených návrhů oprávněnými schvalovateli

Využití pro řadové zaměstnance

  • Notifikace k zaměstnanci o odměně (pokud je schválena) s uvedením důvodu odměny (motivace zaměstnance)

Stravenky

Modul Stravenky umožňuje sestavit měsíční přehled nároky na stravenky pro zaměstnance a následně tento přehled převést do podkladů pro zúčtování mezd (srážky na úhradu ceny stravenky a příspěvky zaměstnavatele ke zdanění).

Základní funkce:

  • Nastavení výše dotace na stravenky ze strany zaměstnavatele
  • Nastavení podmínek pro přiznání nároku na stravenku
  • Sestavení přehledu s nároky na stravenky pro každého zaměstnance
  • Příprava podkladů pro mzdy
  • Načtení (upload) nároků na stravenky do mzdového programu na straně mzdové účtárny
  • Nastavení podmínek pro přiznání nároku na stravenku v daný den
  • Podpora nároku na více stravenek v jeden den při dlouhých směnách

Kromě plánovaného fondu pracovní doby se při stanovení nároku na stravenky využívají také informace o neodpracované době v Modulu Volno, případně informace o poskytnutém stravném na služebních cestách. Z tohoto pohledu se jedná o podpůrný modul, který může být doplňkem k modulu Volno nebo Cesty a výdaje.

Zpět na úvod modulu Mzdy

Zpět

Aktuality

Proběhl webinář Signi a plusPortal na téma Digitalizace HR
17.09.2021
Přinášíme vám záznam z uskutečněného webináře k digitalizaci HR a podepisování dokumentů...
Zveme vás na webinář „Digitalizace v HR díky plusPortalu a Signi“
06.09.2021
Integrace našeho HR systému plusPortal s nástrojem Signi usnadní práci HR pracovníků...
Digitalizace mzdové agendy
27.01.2021
Řádné, včasné, přesné a efektivní zpracování mzdového účetnictví je velice důležité...
© Copyright 2019 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena Linked-in Facebook Twitter
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt