Modul Odměny poskytuje funkce pro navrhování a schvalování mimořádných odměn, dále funkce podporující přípravu podkladů pro odměňování ve formě Excel tabulek a následné odesílání připravených podkladů do mzdové účtárny (i externí) prostřednictvím webu.

Modul může být používán samostatně – není závislý na ostatních modulech.

Využití pro personalisty

 • Definice tvaru tabulek Excel, které lze přes web posílat do účtárny
 • Nastavování předpisů pro zápis připravených podkladů do mzdového programu
 • Vytvoření podkladů pro mzdy ze schválených návrhů
 • Kontrola připravených podkladů pro mzdy a jejich načtení (upload) do mzdového programu na straně mzdové účtárny
 • Přidávání dalších podkladů pro mzdy vytvořených v Excelu

Využití pro manažery

 • Přidělování pravomocí kdo – komu může navrhovat mzdy, odměny
 • Podávání návrhů na mimořádné odměny oprávněnými zaměstnanci
 • Upozornění pro schvalovatele, že je třeba reagovat
 • Schvalování předložených návrhů oprávněnými schvalovateli

Využití pro řadové zaměstnance

 • Notifikace k zaměstnanci o odměně (pokud je schválena) s uvedením důvodu odměny (motivace zaměstnance)

Stravenky

Modul Stravenky umožňuje sestavit měsíční přehled nároky na stravenky pro zaměstnance a následně tento přehled převést do podkladů pro zúčtování mezd (srážky na úhradu ceny stravenky a příspěvky zaměstnavatele ke zdanění).

Základní funkce:

 • Nastavení výše dotace na stravenky ze strany zaměstnavatele
 • Nastavení podmínek pro přiznání nároku na stravenku
 • Sestavení přehledu s nároky na stravenky pro každého zaměstnance
 • Příprava podkladů pro mzdy
 • Načtení (upload) nároků na stravenky do mzdového programu na straně mzdové účtárny
 • Nastavení podmínek pro přiznání nároku na stravenku v daný den
 • Podpora nároku na více stravenek v jeden den při dlouhých směnách

Kromě plánovaného fondu pracovní doby se při stanovení nároku na stravenky využívají také informace o neodpracované době v Modulu Volno, případně informace o poskytnutém stravném na služebních cestách. Z tohoto pohledu se jedná o podpůrný modul, který může být doplňkem k modulu Volno nebo Cesty a výdaje.

PC HELP, a.s.

 +420 568 858 011

Nová budova PC HELP Chci software vyzkoušet

Aktuality

Téma hodnocení zaměstnanců
13.09.2018
Jedná se o přesně definované metriky, postupy a pravidla, jejichž cílem je popsat a tedy především podchytit a ovlivnit…
plusPortal partnerem Zaměstnavatel roku 2018
04.07.2018
Naše společnost PC HELP, a.s. se v letošním roce 2018 stala rozvojovým partnerem soutěže Zaměstnavatel roku 2018.
plusPortal dělá kariéru v Tipsportu
24.04.2018
Náš zákazník, společnost Tipsport a.s., vyjádřil ve svém článku spokojenost s pořízením a používáním plusPortalu...
Rychlý kontakt