Modul slouží k přidělování, schvalování a evidenci historie nejrůznějších typů odměn a bonusů. Nahrazuje řešení, kdy jsou tyto motivační složky mzdy vedeny v papírové, nebo elektronické formě mimo systém. Schválené návrhy odměn jsou automaticky zahrnuty do zpracování mezd v rámci modulu Mzdy, nebo vstupují do podkladů pro externí mzdovou účtárnu v rámci modulu Externí mzdy.

Využití pro personalisty

  • Možnost nastavit pravomoci k navrhování a schvalování odměn
  • Prokazatelné předávání podkladů o odměnách
  • Kontrola připravených podkladů pro mzdy a jejich předání do modulu Mzdy nebo Externích mezd

Využití pro manažery

  • Možnost navrhovat/schvalovat odměny jednotlivcům
  • Možnost prokazatelně předávat pokyny k hromadným odměnám
  • Přehled o odměnách podřízených
  • Možnost informovat odměněného zaměstnance o odměně

Využití pro řadové zaměstnance

  • Obdržet automaticky informaci o schválené odměně
Scroll Button