Modul slouží k přidělování, schvalování a evidenci historie nejrůznějších typů odměn a bonusů. Nahrazuje řešení, kdy jsou tyto motivační složky mzdy vedeny v papírové, nebo elektronické formě mimo systém. Schválené návrhy odměn jsou automaticky zahrnuty do zpracování mezd v rámci modulu Mzdy, nebo vstupují do podkladů pro externí mzdovou účtárnu v rámci modulu Externí mzdy.

Využití pro personalisty

 • Možnost nastavit pravomoci k navrhování a schvalování odměn
 • Prokazatelné předávání podkladů o odměnách
 • Kontrola připravených podkladů pro mzdy a jejich předání do modulu Mzdy nebo Externích mezd

Využití pro manažery

 • Možnost navrhovat/schvalovat odměny jednotlivcům
 • Možnost prokazatelně předávat pokyny k hromadným odměnám
 • Přehled o odměnách podřízených
 • Možnost informovat odměněného zaměstnance o odměně

Využití pro řadové zaměstnance

 • Obdržet automaticky informaci o schválené odměně

Aktuality

Jaká je zkušenost našeho zákazníka s přechodem na plusPortal?
27.09.2022
Změna softwarových nástrojů ve firmách může být nejen správným strategickým rozhodnutím pro vylepšení řízení lidských zdrojů...
Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
23.08.2022
Termín 1. srpna 2022 byla lhůta pro transpozici evropské směrnice do našeho českého právního řádu. K tomu dosud nedošlo....
Legislativní změny v datových větách od 1. dubna 2022
31.03.2022
Od 1. 4. 2022 je v platnosti nová datová věta pro hlášení na ČSSZ ONZ 2022 verze 1.1...

Kontakt

 • PC HELP, a.s.
 • Samešova 1144, 674 01 Třebíč
 • T: +420 568 858 011
 • M: +420 721 320 480
 • E:
© Copyright 2022 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena Linked-in Facebook Twitter
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt