Modul je určen pro vedení personální agendy zaměstnanců. Technicky se jedná o webovou aplikaci, provozovanou v internetových prohlížečích na různých zařízeních. Usnadňuje běžné každodenní činnosti personalistů, HR manažerů a HR administrátorů. Nabízí také řadu funkcí pro liniové manažery i řadové zaměstnance. Vše je obaleno různými notfikacemi a hlídáním lhůt, takže je každý upozorněn na svůj díl odpovědnosti v rámci daného procesu.

Využití pro personalisty

 • Evidence pracovních poměrů všech typů – smlouvy, dohody, statutární orgány, učňovská praxe (možnost evidence více pracovních poměrů současně)
 • Evidence zaměstnanců, plánování vzdělávacích akcí a pohled na historické údaje
 • Evidence zdravotní způsobilosti zaměstnanců, zdravotní rizika, plánování lékařských prohlídek
 • Generování pracovně-právních dokumentů - správa, verzování, ukládání a zpřístupnění oprávněným osobám
 • Podklady pro mzdové a jiné informační systémy na základě nastavení „datové pumpy"
 • Evidenční stavy zaměstnanců – výpočty, změny, strukturování různými způsoby
 • Komunikace se zdravotní pojišťovnou a ČSSZ (hromadná oznámení o změnách, elektronická podání VREP)
 • Modelování organizační struktury, pracovních vztahů, nadřízenosti/podřízenosti, rozmístění zaměstnanců v různých pobočkách
 • Upozorňování na zkušební doby zaměstnanců, výročí spojená s firmou či narozeniny zaměstnanců
 • Evidence vzniku nebo ukončení pracovního poměru u cizinců. Komunikace s Úřadem práce.

Využití pro manažery

 • Přístup ke smlouvám a pracovním údajům podřízených zaměstnanců
 • Komplexní přehled o podřízených zaměstnancích – přítomnost/dovolená, účast na vzdělávacích akcích, lékařské prohlídky
 • Schvalovací procesy

Využití pro řadové zaměstnance

 • Přístup k vlastní osobní kartě, pracovní smlouvě a dalším pracovním dokumentům; možnost připomínkovat tyto údaje
 • Sledování plánovaných událostí – vzdělávání, lékařské prohlídky, apod.
 • Přehledná struktura pracovních vztahů ve firmě s kontakty na ostatní zaměstnance
 • Online žádosti o změny v osobních údajích
 • Zaměstnanec má možnost online zažádat o provádění srážky ze mzdy a rovněž o její zastavení (pokud je k dispozici modul Mzdy a zaměstnanec má oprávnění na oznámení srážky)

K dispozici je také samozřejmě uživatelské rozhraní v anglickém jazyce. Každý zaměstnanec si volí jazyk dle vlastního výběru.

Můžete evidovat pracovní vztahy s více subjekty, rovněž zaměstnanec může mít více pracovních poměrů s různými právními subjekty. Vše v jedné evidenci bez nutnosti přepínání.

Scroll Button