Modul Personalistika je určen pro vedení úplné personální agendy zaměstnanců. Jedná se o nové pojetí plnohodnotného a samostatného webového řešení, které se v mnohém liší od klasických doplňkových modulů či standardních mzdových programů.

Především se usnadňují běžné každodenní úkoly personalistů, které vždy včas připomíná nově zavedená „palubní deska", která signalizuje aktuální požadavky ke zpracování.

Další novinkou je systém check-listů, které pomáhají při provádění rozsáhlejších úkolů. Personalisté jsou osvobozeni od pracných rutinních činností a mohou se soustředit na péči o stávající zaměstnance či výběr nových zaměstnanců.

Stejně jako ostatní moduly plusPortalu se i Personalistika používá přes internetový prohlížeč, což umožňuje vyřizovat potřebné záležitosti odkudkoli, nově i z mobilního telefonu. Systém mohou používat všichni zaměstnanci ve všech pobočkách, tedy nezávisle na fyzickém umístění. Objem používání je samozřejmě pro každého zaměstnance jiný - v závislosti na pracovní pozici a s ní souvisejícím nastavením přístupových práv.

Využití pro personalisty

 • Evidence pracovních poměrů všech typů – smlouvy, dohody, statutární orgány, učňovská praxe (možnost evidence více pracovních poměrů současně)
 • Evidence zaměstnanců, plánování vzdělávacích akcí a pohled na historické údaje
 • Evidence zdravotní způsobilosti zaměstnanců, zdravotní rizika, plánování lékařských prohlídek
 • Generování pracovně-právních dokumentů - správa, verzování, ukládání a zpřístupnění oprávněným osobám
 • Podklady pro mzdové a jiné informační systémy na základě nastavení „datové pumpy"
 • Evidenční stavy zaměstnanců – výpočty, změny, strukturování různými způsoby
 • Komunikace se zdravotní pojišťovnou a ČSSZ (hromadná oznámení o změnách, elektronická podání VREP)
 • Modelování organizační struktury, pracovních vztahů, nadřízenosti/podřízenosti, rozmístění zaměstnanců v různých pobočkách
 • Upozorňování na zkušební doby zaměstnanců, výročí spojená s firmou či narozeniny zaměstnanců

Využití pro manažery

 • Přístup ke smlouvám a pracovním údajům podřízených zaměstnanců
 • Komplexní přehled o podřízených zaměstnancích – přítomnost/dovolená, účast na vzdělávacích akcích, lékařské prohlídky
 • Schvalovací procesy

Využití pro řadové zaměstnance

 • Přístup k vlastní osobní kartě, pracovní smlouvě a dalším pracovním dokumentům; možnost připomínkovat tyto údaje
 • Sledování plánovaných událostí – vzdělávání, lékařské prohlídky, apod.
 • Přehledná struktura pracovních vztahů ve firmě s kontakty na ostatní zaměstnance

K dispozici je také samozřejmě uživatelské rozhraní v anglickém jazyce. Každý zaměstnanec si volí jazyk dle vlastního výběru.

Můžete evidovat pracovní vztahy s více subjekty, rovněž zaměstnanec může mít více pracovních poměrů s různými právními subjekty. Vše v jedné evidenci bez nutnosti přepínání.

PC HELP, a.s.

 +420 568 858 011

Nová budova PC HELP Chci software vyzkoušet

Aktuality

PF 2018 Tým plusPortal
21.12.2017
Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za přízeň. Přejeme krásné prožití vánočních svátků a silvestrovských oslav.
Nová verze plusPortal 03.10.00
30.11.2017
Pro aplikace Volno a Docházka vznikly nové funkce pro evidenci nárokových složek volna, jejichž nároky se evidují v plusPortalu...
Nová verze plusPortal 03.09.00
13.10.2017
Nové dostavby v této verzi jsou rozsáhlé zejména v oblasti používání plusPortalu na mobilních telefonech...
Vyzkoušet software