Účelem aplikace je evidovat firemní majetek od mobilu, notebooku až po nástroje přidělené zaměstnanci a to včetně umístění na skladu nebo konkrétní lokaci. Sleduje životnost majetku a důležité termíny servisů, revizí, kalibrace. Eviduje manuály a dokumentaci i přidělování majetku zaměstnancům v čase. Umožňuje sbírat požadavky na přidělení majetku, evidovat dodavatele, servisní organizace a servisní smlouvy. Modul je propojen s personálním modulem. Personalista vede evidenci pracovních pomůcek u jednotlivých vzorových pozic, v kartě zaměstnance je signalizována potřeba zajistit vrácení majetku v případě ukončení pracovní poměru. Modul Správa majetku pomáhá urychlit a zpřehlednit evidenci díky funkci načítání čtečkou čárových kódů.

Využití pro personalisty

 • Evidence požadovaných pracovních pomůcek u vzorových pozic
 • Přehled vybavení přiřazeného konkrétním zaměstnancům
 • Hlídání vrácení svěřeného majetku při ukončení pracovního poměru

Využití pro manažery (či jiné kompetentní zaměstnance)

 • Založení vlastních typů majetku včetně sledovaných atributů a jejich vlastností
 • Veškerá dokumentace přímo u karty majetku (výkresové dokumentace, manuály, uživatelské příručky, smlouvy, revizních zprávy a jiné)
 • Podpora obrázků, dokumentačních fotek majetku
 • Rychlé dohledání nákupních dokladů a informací o zárukách
 • Sledování překročení plánované životnosti majetku
 • Vedení databáze dodavatelů a servisních organizací včetně kontaktů
 • Okamžitý přehled o zařízeních v reklamaci nebo servisu
 • Hlídání termínů pravidelných kontrol, údržby, revizí a kalibrace
 • Zaznamenání žádostí na přidělení majetku a její zpracování
 • Evidence nového, přiděleného, zapůjčeného majetku
 • Sledování životního cyklu majetku
 • Doložení operací s majetkem podepsanými protokoly
 • Evidence majetku a jeho pohybů na konkrétních skladech
 • Využití čteček čárových kódů a QR kódů při identifikaci majetku, jeho zaevidování či dohledávání
 • Podpora emailové komunikace lidí, kteří se na údržbě majetku podílejí

Využití pro zaměstnance

 • Evidence požadovaných pracovních pomůcek v osobní kartě
 • Sledování přiřazeného vybavení včetně historie

Aktuality

Legislativní změny v datových větách od 1. dubna 2022
31.03.2022
Od 1. 4. 2022 je v platnosti nová datová věta pro hlášení na ČSSZ ONZ 2022 verze 1.1...
Proběhl webinář Signi a plusPortal na téma Digitalizace HR
17.09.2021
Přinášíme vám záznam z uskutečněného webináře k digitalizaci HR a podepisování dokumentů...
Zveme vás na webinář „Digitalizace v HR díky plusPortalu a Signi“
06.09.2021
Integrace našeho HR systému plusPortal s nástrojem Signi usnadní práci HR pracovníků...

Kontakt

 • PC HELP, a.s.
 • Samešova 1144, 674 01 Třebíč
 • T: +420 568 858 011
 • M: +420 721 320 480
 • E:
© Copyright 2022 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena Linked-in Facebook Twitter
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt