Umožňuje evidovat pracovní vybavení přidělené zaměstnancům (např. mobil, notebook, nástroje apod.) a to včetně umístění ve skladu nebo konkrétní lokaci. Sleduje životnost, důležité termíny servisů, revizí, nebo kalibrací nástrojů a zařízení. Eviduje manuály a dokumentaci i přidělování pracovních pomůcek zaměstnancům v čase. Umožňuje sbírat požadavky na přidělení, evidovat dodavatele, servisní organizace a servisní smlouvy.
Modul je propojen s personálním modulem, který umožnuje vést evidenci pracovních pomůcek u jednotlivých vzorových pozic. V kartě zaměstnance je signalizována potřeba pracovní pomůcky zajistit, nebo vrátit. Pro zrychlení a zpřehlednění evidence je umožněno načítat zvolené parametry čtečkou čárových kódů.

Využití pro personalisty

 • Evidence požadovaných pracovních pomůcek u vzorových pozic
 • Přehled vybavení přiřazeného konkrétním zaměstnancům
 • Hlídání vrácení svěřených pomůcek při ukončení pracovního poměru

Využití pro manažery
(či jiné kompetentní zaměstnance)

 • Založení vlastních typů pracovního vybavení včetně sledovaných parametrů a jejich vlastností
 • Veškerá dokumentace přímo u karty pracovního vybavení (výkresové dokumentace, manuály, uživatelské příručky, smlouvy, revizních zprávy a jiné)
 • Rychlé dohledání nákupních dokladů a informací o zárukách
 • Sledování překročení plánované životnosti pracovního vybavení
 • Vedení databáze dodavatelů a servisních organizací včetně kontaktů
 • Okamžitý přehled o zařízeních v reklamaci nebo servisu
 • Hlídání termínů pravidelných kontrol, údržby, revizí a kalibrace
 • Zaznamenání žádostí na přidělení a její zpracování
 • Evidence nového, přiděleného, zapůjčeného pracovního vybavení
 • Sledování životního cyklu pracovních pomůcek
 • Doložení operací s pracovním vybavením podepsanými protokoly
 • Evidence pracovního vybavení a jeho pohybů na konkrétních skladech
 • Využití čteček čárových kódů a QR kódů při identifikaci, zaevidování či dohledávání
 • Podpora e-mailové komunikace lidí, kteří se na údržbě pracovního vybavení podílejí

Využití pro zaměstnance

 • Evidence požadovaných pracovních pomůcek v osobní kartě
 • Sledování přiřazeného vybavení včetně historie

Aktuality

Jaká je zkušenost našeho zákazníka s přechodem na plusPortal?
27.09.2022
Změna softwarových nástrojů ve firmách může být nejen správným strategickým rozhodnutím pro vylepšení řízení lidských zdrojů...
Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
23.08.2022
Termín 1. srpna 2022 byla lhůta pro transpozici evropské směrnice do našeho českého právního řádu. K tomu dosud nedošlo....
Legislativní změny v datových větách od 1. dubna 2022
31.03.2022
Od 1. 4. 2022 je v platnosti nová datová věta pro hlášení na ČSSZ ONZ 2022 verze 1.1...

Kontakt

 • PC HELP, a.s.
 • Samešova 1144, 674 01 Třebíč
 • T: +420 568 858 011
 • M: +420 721 320 480
 • E:
© Copyright 2022 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena Linked-in Facebook Twitter
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt