Modul Správa majetku

Účelem aplikace je evidovat firemní majetek od mobilu, notebooku až po nástroje přidělené zaměstnanci a to včetně umístění na skladu nebo konkrétní lokaci. Sleduje životnost majetku a důležité termíny servisů, revizí, kalibrace. Eviduje manuály a dokumentaci i přidělování majetku zaměstnancům v čase. Umožňuje sbírat požadavky na přidělení majetku, evidovat dodavatele, servisní organizace a servisní smlouvy. Modul je propojen s personálním modulem. Personalista vede evidenci pracovních pomůcek u jednotlivých vzorových pozic, v kartě zaměstnance je signalizována potřeba zajistit vrácení majetku v případě ukončení pracovní poměru. Modul Správa majetku pomáhá urychlit a zpřehlednit evidenci díky funkci načítání čtečkou čárových kódů.

Využití pro personalisty

 • Evidence požadovaných pracovních pomůcek u vzorových pozic
 • Přehled vybavení přiřazeného konkrétním zaměstnancům
 • Hlídání vrácení svěřeného majetku při ukončení pracovního poměru

Využití pro manažery (či jiné kompetentní zaměstnance)

 • Založení vlastních typů majetku včetně sledovaných atributů a jejich vlastností
 • Veškerá dokumentace přímo u karty majetku (výkresové dokumentace, manuály, uživatelské příručky, smlouvy, revizních zprávy a jiné)
 • Podpora obrázků, dokumentačních fotek majetku
 • Rychlé dohledání nákupních dokladů a informací o zárukách
 • Sledování překročení plánované životnosti majetku
 • Vedení databáze dodavatelů a servisních organizací včetně kontaktů
 • Okamžitý přehled o zařízeních v reklamaci nebo servisu
 • Hlídání termínů pravidelných kontrol, údržby, revizí a kalibrace
 • Zaznamenání žádostí na přidělení majetku a její zpracování
 • Evidence nového, přiděleného, zapůjčeného majetku
 • Sledování životního cyklu majetku
 • Doložení operací s majetkem podepsanými protokoly
 • Evidence majetku a jeho pohybů na konkrétních skladech
 • Využití čteček čárových kódů a QR kódů při identifikaci majetku, jeho zaevidování či dohledávání
 • Podpora emailové komunikace lidí, kteří se na údržbě majetku podílejí

Využití pro zaměstnance

 • Evidence požadovaných pracovních pomůcek v osobní kartě
 • Sledování přiřazeného vybavení včetně historie

Zpět na úvod modulu Správa majetku

Zpět

Aktuality

Představujeme nový modul Správa majetku
30.9.2020
Účelem aplikace je správa firemního majetku od mobilu, notebooku až po nástroje...
plusPortal je rozšířen o nový modul Stravování
15.6.2020
Podpora stravování je určena pro zákazníky, kteří zajišťují stravování svých zaměstnanců...
Výběr a implementace HR systému 3.díl
6.12.2019
Implementace sice nastává až po výběru nového systému, ale...
© Copyright 2019 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena Linked-in Facebook Twitter
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt