Modul Vzdělávání

je zaměřen na podporu procesů spojených s firemním vzděláváním - shromažďování požadavků na školení, příprava vzdělávací sezóny, realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit, jejich vyhodnocování, apod.

Podporuje různé formy vzdělávacích akcí, včetně elektronické formy, kdy využívá systém Moodle přímo vestavěný do prostředí plusPortalu.

Využití pro personalisty

 • Shromažďování požadavků (koho je třeba školit, jaký druh školení)
 • Příprava kalendáře (plánu) vzdělávacích aktivit pro aktuální/budoucí sezónu na základě shromážděných požadavků
 • Výběr vhodných dodavatelů vzdělávacích akcí (interní i externí)
 • Možnost provázání se serverem Edumenu.cz
 • Vlastní nastavení kategorizace vzdělávacích aktivit – interní výuka, kurzy, e-learning, webináře, stáže aj.
 • Propojení s e-learningovým systémem MOODLE v případě používání e-learningových vzdělávacích akcí
 • Vytváření nabídek školení pro zaměstnance, jejich zveřejnění na webu, shromažďování přihlášek, hlídání lhůt pro potvrzování účasti zaměstnanců na určených školeních
 • Různé možnosti rozdělování účastníků na vypsané termíny
 • Tvorba prezenčních listin
 • Evidence výdajů na vzdělávání, stanovení rozpočtu a sledování nákladů dle nastavených parametrů – náklady na jednoho zaměstnance, oddělení, konkrétní vzdělávací akci apod.
 • Formuláře pro hodnocení akcí – hodnocení vzdělávací akce, školitele, přínosy aj. (možnost vyplnit elektronicky nebo v tištěné podobě)
 • Druhá fáze hodnocení - k bezprostřednímu hodnocení akce je možné definovat i druhou fázi hodnocení určenou pro zjištění přínosu akce s odstupem času

Využití pro manažery

 • Možnost vytváření vzdělávacích plánů pro podřízené zaměstnance
 • Nastavení povinné či volitelné účasti
 • Evidence vzdělávacích aktivit podřízených zaměstnanců
 • Schvalovací procesy
 • Kvalifikační matice podřízených
 • Automatická oznámení - propadlá školení podřízených zaměstnanců

Využití pro řadové zaměstnance

 • Záznam o vzdělávání pro každého zaměstnance
 • Propojení na kartu zaměstnance, tedy každý zaměstnanec má přístup ke svým údajům o vzdělávání
 • Přehled naplánovaných školení pro daného zaměstnance nebo jeho pozici
 • Hlídání lhůt pro povinná školení - automatické upozornění e-mailem
 • Nabídky volitelných akcí, na které se mohou zaměstnanci přihlásit
 • Možnost vyhodnotit přínos vzdělávací akce s odstupem času

Modul vzdělávání má vazbu na e-learningový systém Moodle a společně tvoří komplet pro administraci a samotnou výuku.

Zpět na úvod modulu Vzdělávání

Zpět

Aktuality

Proběhl webinář Signi a plusPortal na téma Digitalizace HR
17.09.2021
Přinášíme vám záznam z uskutečněného webináře k digitalizaci HR a podepisování dokumentů...
Zveme vás na webinář „Digitalizace v HR díky plusPortalu a Signi“
06.09.2021
Integrace našeho HR systému plusPortal s nástrojem Signi usnadní práci HR pracovníků...
Digitalizace mzdové agendy
27.01.2021
Řádné, včasné, přesné a efektivní zpracování mzdového účetnictví je velice důležité...
© Copyright 2019 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena Linked-in Facebook Twitter
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt