Modul Vzdělávání je zaměřen na podporu procesů spojených s firemním vzděláváním - shromažďování požadavků na školení, příprava vzdělávací sezóny, realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit, jejich vyhodnocování, apod.

Využití pro personalisty

 • Shromažďování požadavků (koho je třeba školit, jaký druh školení)
 • Příprava kalendáře (plánu) vzdělávacích aktivit pro aktuální/budoucí sezónu na základě shromážděných požadavků
 • Výběr vhodných dodavatelů vzdělávacích akcí (interní i externí)
 • Možnost provázání se serverem Edumenu.cz
 • Vlastní nastavení kategorizace vzdělávacích aktivit – interní výuka, kurzy, e-learning, webináře, stáže aj.
 • Propojení s e-learningovým systémem MOODLE v případě používání e-learningových vzdělávacích akcí
 • Vytváření nabídek školení pro zaměstnance, jejich zveřejnění na webu, shromažďování přihlášek, hlídání lhůt pro potvrzování účasti zaměstnanců na určených školeních
 • Různé možnosti rozdělování účastníků na vypsané termíny
 • Tvorba prezenčních listin
 • Evidence výdajů na vzdělávání, stanovení rozpočtu a sledování nákladů dle nastavených parametrů – náklady na jednoho zaměstnance, oddělení, konkrétní vzdělávací akci apod.
 • Formuláře pro hodnocení akcí – hodnocení vzdělávací akce, školitele, přínosy aj. (možnost vyplnit elektronicky nebo v tištěné podobě)
 • Druhá fáze hodnocení - k bezprostřednímu hodnocení akce je možné definovat i druhou fázi hodnocení určenou pro zjištění přínosu akce s odstupem času

Využití pro manažery

 • Možnost vytváření vzdělávacích plánů pro podřízené zaměstnance
 • Nastavení povinné či volitelné účasti
 • Evidence vzdělávacích aktivit podřízených zaměstnanců
 • Schvalovací procesy
 • Kvalifikační matice podřízených
 • Automatická oznámení - propadlá školení podřízených zaměstnanců

Využití pro řadové zaměstnance

 • Záznam o vzdělávání pro každého zaměstnance
 • Propojení na kartu zaměstnance, tedy každý zaměstnanec má přístup ke svým údajům o vzdělávání
 • Přehled naplánovaných školení pro daného zaměstnance nebo jeho pozici
 • Hlídání lhůt pro povinná školení - automatické upozornění e-mailem
 • Nabídky volitelných akcí, na které se mohou zaměstnanci přihlásit
 • Možnost vyhodnotit přínos vzdělávací akce s odstupem času

Modul vzdělávání má vazbu na e-learningový systém Moodle a společně tvoří komplet pro administraci a samotnou výuku.

PC HELP, a.s.

 +420 568 858 011

Nová budova PC HELP Chci software vyzkoušet

Aktuality

plusPortal je rozšířen o modul Mzdy
25. 04. 2019
Mzdy je možné zpracovat i na webu v prostředí, jaké využíváme denně v jiných oblastech...
Vývoj v personálních systémech
14.01.2019
Velké procento personalistů si i dnes pod pojmem „personální informační systém" představí jen jednoduchou personální....
HR SUMMIT: Cena za nejlepší HR projekt 2018
05.11.2018
Na výročním HR SUMMITU Klubu zaměstnavatelů, který se konal 1. listopadu 2018, se rozhodlo o...
Rychlý kontakt