Centrální evidence

Evidence zaměstnanců


Personální agenda je postavena na osobní kartě. Její uspořádání zajistí, že všechny informace o zaměstnanci lze najít na jednom místě. Údaje můžete předávat do jiných aplikací přes datovou pumpu.

Organigramy, pravomoci

Organigramy, pravomoci


Vedení personální agendy může usnadnit strukturovaný popis zaměstnavatele. Můžete si vytvořit typizované pracovní pozice, nastavit pravomoci a vztahy a usnadnit si tak spoustu pozdějších činností.

Žádosti o změny

Žádosti o změny


Zaměstnanci mohou podávat žádosti o změny svých osobních dat, některé změny mohou provádět sami. Personalisté je zkontrolují, potvrdí, příp. předají do mzdové účtárny. Tím se zjednoduší personální a mzdová agenda i ve firmách s pobočkami.

Lhůty, lék. prohlídky

Lhůty, lék. prohlídky


Správa personální evidence není jen udržování karet zaměstnanců. Je třeba hlídat mnoho termínů a včas reagovat. Personalistika plusPortal včas upozorní a navede k potřebným činnostem.

Práce s dokumenty

Práce s dokumenty


Pracovní poměr každého zaměstnance provází řada dokumentů. Personalistika plusPortal nabízí šablony, verzování, sdílení dle přístupových práv, ukládání dokumentů v el. podobě, hromadné tisky.

Holdingová struktura

Holdingová struktura


Zaměstnanec může mít více pracovních poměrů s různými právními subjekty. Vše v jedné evidenci bez nutnosti přepínání.

TIP

Více informací o modulu Personalistika

Více informací

Osobní karta zaměstnance - pohled na pracovní dobu

Osobní karta zaměstnance je uspořádána tak, aby vše podstatné o zaměstnanci bylo na jednom místě. Přístup ke konkrétním údajům můžete omezit přístupovými právy, takže s ní mohou pracovat na dané úrovni personalisté, mzdoví účetní, manažeři, ale i samotní zaměstnanci dle přístupových práv.

Osobní kartu můžete rozšířit o své vlastní údaje.

Osobní karta

Změny údajů zaměstnance - ukázka žádosti

Personální systém umožňuje zaměstnancům měnit některé údaje ve své kartě nebo podávat žádost o změnu s doložením příslušných dokladů.
Žádost o změnu údajů

Schéma pracovních vztahů

Personální software můžete využít k vizualizaci uspořádání holdingu, organizačních jednotek, podřízenosti/nadřízenosti oddělení i zaměstnanců.
Pracovní vztahy

Úvodní obrazovku si přizpůsobíte

Služby personálního oddělení můžete zaměstnanci nabídnout prostřednictvím dlaždic na jeho úvodní obrazovce. Můžete je uspořádat tak, aby na ní měl každý jen to, co potřebuje ke své pozici ve firmě.
Dlaždice na úvodní obrazovce

Aktuality

Proběhl webinář Signi a plusPortal na téma Digitalizace HR
17.09.2021
Přinášíme vám záznam z uskutečněného webináře k digitalizaci HR a podepisování dokumentů...
Zveme vás na webinář „Digitalizace v HR díky plusPortalu a Signi“
06.09.2021
Integrace našeho HR systému plusPortal s nástrojem Signi usnadní práci HR pracovníků...
Digitalizace mzdové agendy
27.01.2021
Řádné, včasné, přesné a efektivní zpracování mzdového účetnictví je velice důležité...
© Copyright 2019 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena Linked-in Facebook Twitter
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt