Centrální evidence


Osobní karta je páteří všech HR evidencí. Její uspořádání zajistí, že všechny informace o zaměstnanci lze najít na jednom místě. Údaje můžete předávat do jiných aplikací přes datovou pumpu.

Organigramy, pravomoci


Stejně jako údaje o zaměstnancích jsou důležité i údaje o zaměstnavateli. Můžete si vytvořit typizované pracovní pozice, nastavit pravomoci a vztahy a usnadnit si tak spoustu pozdějších činností.

Žádosti o změny


Zaměstnanci mohou podávat žádosti o změny svých osobních dat, některé změny mohou provádět sami. Personalisté je zkontrolují, potvrdí, případně předají do mzdové účtárny.

Lhůty, lék. prohlídky


Správa personální evidence není jen udržování karet zaměstnanců. Je třeba hlídat mnoho termínů a včas reagovat. Personalistika plusPortal včas upozorní a navede k potřebným činnostem.

Práce s dokumenty


Pracovní poměr každého zaměstnance provází řada dokumentů. Personalistika plusPortal nabízí šablony, verzování, sdílení dle přístupových práv, ukládání dokumentů v el. podobě, hromadné tisky.

Holdingová struktura


Zaměstnanec může mít více pracovních poměrů s různými právními subjekty. Vše v jedné evidenci bez nutnosti přepínání.

TIP
Více informací o modulu Personalistika
Více informací

Osobní karta zaměstnance - pohled na pracovní dobu

Osobní karta zaměstnance je uspořádána tak, aby vše podstatné o zaměstnanci bylo na jednom místě. Přístup ke konkrétním údajům můžete omezit přístupovými právy, takže s ní mohou pracovat na dané úrovni personalisté, mzdoví účetní, manažeři, ale i samotní zaměstnanci dle přístupových práv.

Osobní kartu můžete rozšířit o své vlastní údaje.

Osobní karta

Změny údajů zaměstnance - ukázka žádosti

Zaměstnanci mohou sami měnit některé údaje ve své kartě nebo podávat žádost o změnu s doložením příslušných dokladů.
Žádost o změnu údajů

Schéma pracovních vztahů

Uspořádání holdingu, organizačních jednotek, podřízenost/nadřízenost oddělení i zaměstnanců můžete vizualizovat.
Pracovní vztahy

Úvodní obrazovku si přizpůsobíte

Služby personálního oddělení můžete zaměstnanci nabídnout prostřednictvím dlaždic na jeho úvodní obrazovce. Můžete je uspořádat tak, aby na ní měl každý jen to, co potřebuje ke své pozici ve firmě.
Dlaždice na úvodní obrazovce

Aktuality

plusPortal je rozšířen o modul Mzdy
25. 04. 2019
Mzdy je možné zpracovat i na webu v prostředí, jaké využíváme denně v jiných oblastech...
Vývoj v personálních systémech
14.01.2019
Velké procento personalistů si i dnes pod pojmem „personální informační systém" představí jen jednoduchou personální....
HR SUMMIT: Cena za nejlepší HR projekt 2018
05.11.2018
Na výročním HR SUMMITU Klubu zaměstnavatelů, který se konal 1. listopadu 2018, se rozhodlo o...
© Copyright 2019 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena
Rychlý kontakt