NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

Potřebujete-li při náboru propojení se svým HR, vyšší míru spolupráce s manažery, přehlednou korespondenci - je tu pro vás náborový modul systému plusPortal.

Modul nábor na různých zařízeních

Výběrová řízení a inzerce


Předpokladem pro získání kandidátů je otevření výběrového řízení a jeho zveřejnění. Podporujeme interní inzerci k zaměstnancům, externí na firemních stránkách a další.

Kandidáti


Kandidáta provází kromě CV mnoho poznámek, kontaktů, termínů, e-mailové korespondence. Vše centralizujeme do jedné karty kandidáta, kterou lze řízeně sdílet s manažery a jinými specialisty.

Odpovědní dotazníky


Zájemce může při podání CV odpovědět na několik vybraných otázek, které program vyhodnotí. Jednak se tím usnadní úvodní screening příchozích reakcí a rovněž se tím uspoří čas.

JOBS.CZ, PRACE.CZ


Máte-li zřízen účet na portálech LMC, lze náborový modul plusPortal s těmito portály provázat, inzerovat nové nabídky a stahovat odpovědi.

Stužka 'tip'

Online diagnostika


U vybraných kandidátů můžete využít online diagnostiku a provést speciálně zaměřené psychologické testy T&CC online.

Sociální sítě


Program vám pomůže vyhledat stopu kandidáta na sociálních sítích a získat tak o něm více informací.

VYBRANÉ UKÁZKY

Řízení modulu nábor

Řízení náboru – přehled výběrových řízení

Personalista - recruiter sleduje průběh náboru na své řídící stránce, kde má přehled o jednotlivých výběrových řízeních a přihlášených kandidátech. Může s kandidáty vést e-mailovou korespondenci přímo ze stránky a udržovat složky se všemi souvisejícími záznamy a dokumenty.

Sledování iniciovaných výběrových řízení

Liniový manažer má svou stránku pro sledování jím iniciovaných výběrových řízení a může využívat sdílený přístup k vybraným částem dokumentace přihlášených kandidátů. Snadno zjistí, s kým je plánován pohovor, zda se má k něčemu vyjádřit a  jaký je celkový stav.
Hodnotící formulář

PC HELP, a.s.

 +420 568 858 011

Nová budova PC HELP Chci software vyzkoušet

Aktuality

plusPortal je rozšířen o modul Mzdy
25. 04. 2019
Mzdy je možné zpracovat i na webu v prostředí, jaké využíváme denně v jiných oblastech...
Vývoj v personálních systémech
14.01.2019
Velké procento personalistů si i dnes pod pojmem „personální informační systém" představí jen jednoduchou personální....
HR SUMMIT: Cena za nejlepší HR projekt 2018
05.11.2018
Na výročním HR SUMMITU Klubu zaměstnavatelů, který se konal 1. listopadu 2018, se rozhodlo o...
Rychlý kontakt