Sběr požadavků

Sběr požadavků


Podnikové vzdělávání vychází z požadavků BOZP, diskusí s liniovými manažery, z firemní strategie či výsledků hodnocení. plusPortal pomáhá ujasnit, jak postupovat u každého zaměstnance.

Plánování sezóny

Plán vzdělávacích akcí


Můžete plánovat různé typy vzdělávacích akcí, pravidelná přeškolení, koordinovat termíny, vytvářet prezenční listiny. Průpis do kalendářů Outlook nebo Google.

E-learning

E-learning


Elektronická forma vzdělávání na internetu s následným ověřením. Modul Vzdělávání má vazbu na e‑learningový systém Moodle a společně tvoří komplet pro administraci i samotnou výuku.

Zapojení zaměstnanců

Zapojení zaměstnanců


Zaměstnanci mají přístup ke svým záznamům, naplánovaným školením k jejich pozici, dále mohou vybírat z nabídky akcí nebo žádat o schválení účasti na mimořádném školení.

TIP

Vyhodnocení

Vyhodnocení


Efektivní vzdělávání zaměstnanců vyžaduje sledování nákladů a zpětnou vazbu o jejich účinnosti. plusPortal vyhodnotí předchozí sezónu, takže neopakujete akce, které se neosvědčily.

EDUMENU

EDUMENU


Vzdělávací aktivity můžete se slevou nakupovat na portálu EDUMENU. Vzdělávání plusPortal má přímé propojení na tento server a umožňuje snadné zahrnutí nakoupené akce do plánu.

Více informací o modulu Vzdělávání

Více informací

Řízení sezóny

Personalista, pověřený organizací firemního vzdělávání, má přehled o termínech, plánovaných a uskutečněných akcích a požadavcích zaměstnanců. Může řídit zveřejnění akce na webu pro zaměstnance, koordinovat účast v termínech, připravovat prezenční listiny, předávat je do Moodle, přebírat a archivovat výsledky školení...
Řízení modulu vzdělávání zaměstnanců

E-learning

Automatizované podnikové vzdělávání zaměstnanců využívá formy e-learningu, který je součástí řešení. Zaměstnanec na obrázku si zapnul elektronický vzdělávací kurz, který má formu webináře s následným testem pro ověření získaných znalostí.
Vzdělávací kurz

Hromadné e-maily

Firemní vzdělávání zahrnuje procesní kroky vyžadující odesílání e-mailů i na tisíce e-mailových adres zaměstnanců. Při využití rozesílání "na pozadí" není nutné čekat a lze dohledat, kdy byl kdo obeslán.
Hromadné rozesílání e-mailů zaměstnancům

Aktuality

Digitalizace mzdové agendy
27.01.2021
Řádné, včasné, přesné a efektivní zpracování mzdového účetnictví je velice důležité...
Představujeme nový modul Správa majetku
30.9.2020
Účelem aplikace je správa firemního majetku od mobilu, notebooku až po nástroje...
plusPortal je rozšířen o nový modul Stravování
15.6.2020
Podpora stravování je určena pro zákazníky, kteří zajišťují stravování svých zaměstnanců...
© Copyright 2019 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena Linked-in Facebook Twitter
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt