CESTY A VÝDAJE

Vyúčtování cestovních náhrad nebo drobných vydání. Pokud jich máte více za měsíc, vyplatí se mít po ruce nástroj silnější než tabulkový kalkulátor.

PŘED PRACOVNÍ CESTOU

Zaměstnanec vyplní cestovní příkaz, což zvládne každý, kdo dokáže hledat na internetu. Může požádat o zálohu a dohodnout detaily cesty. Je-li třeba, odešle se vše ke schválení.

BĚHEM A PO PRACOVNÍ CESTĚ

Údaje je možné zadávat i přímo na cestách přes internet např. z tabletu. Po skončení cesty stačí vyplnit její průběh, přiložit výdajové doklady a vše se ihned zpracuje. Záznam odešlete ke schválení a proplacení.

V ÚČTÁRNĚ

Na účtárnu zbyde už jen kontrola přiložených dokladů a vyřízení proplacení. Vyúčtování podané zaměstnancem lze upravit i vrátit. Program pohlídá i to, zda již nebyla poskytnuta stravenka.

PROPLÁCENÍ ÚČTENEK

I zaměstnanci, kteří necestují, mohou mít výdaje. Program podporuje vyúčtování různých firemních nákupů, nákladů na reprezentaci jako je pohoštění obchodních partnerů při jednáních apod.

ZÁLOHY

Součástí programu je rovněž řešení záloh v různých měnách a hlídání potřebné výše hotovosti v pokladně.

NASKENOVANÉ DOKLADY

Výdajové doklady můžete do účtárny posílat v elektronické podobě formou naskenovaných příloh a tudíž vyúčtování i v el. podobě uchovat. Pro konzervativní přístup je zachována i možnost tisku.

Více informací o modulu Cesty
Zaměstnanec vyplní počátek a konec pracovní cesty a program vypočítá stravné dle platné legislativy a interního nastavení. Může přiložit i další výdajové doklady, informace o poskytnutém stravování, či rozlišit dobu práce a dobu cestování. V případě použití soukromého vozidla doplní ještě podklady pro náhradu PHM a ujetých km.

Naskenované výdajové doklady zaměstnanec připojí k zadané cestě a souhrnně odešle k proplacení. Výkaz se cestou staví ke schválení a dopadne-li vše dobře, putuje rovnou do účtárny.

Účtárna zjistila, že zaměstnanec přiložil chybný doklad - stačí okomentovat a vrátit žadateli k nápravě. Stejnou možnost má i schvalovatel.