Vyplnění formuláře

Zaměstnanec vyplní počátek a konec pracovní cesty a program vypočítá stravné dle platné legislativy a interního nastavení. Může přiložit i další výdajové doklady, informace o poskytnutém stravování, či rozlišit dobu práce a dobu cestování. V případě použití soukromého vozidla doplní ještě podklady pro náhradu PHM a ujetých km.
Zobrazení průběhu pracovní cesty

Přiložení dokladů

Naskenované výdajové doklady zaměstnanec připojí k zadané cestě a souhrnně odešle k proplacení. Výkaz se cestou staví ke schválení a dopadne-li vše dobře, putuje rovnou do účtárny.

Komentář k dokladu

Zpracování v účtárně

Schválené cesty se postoupí účtárně, kde se provede kontrola, zvolí způsob vyrovnání (hotově, na účet, do mzdy) a připraví se podklady pro účetnictví.
Řízení modulu nábor

Zaujal vás tento modul?

Scroll Button