Vzdělávání

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců je nutné pro dlouhodobý rozvoj firmy – jak ale udržet výdaje na vzdělávání na rozumné míře a nastavit systém vzdělávání tak, aby byla zajištěna návratnost investic?

plusPortal umožňuje aktivní zapojení zaměstnanců do celého procesu vzdělávání:

MojeVzdelavani Skoleni VzdelavaciAKce ZaznamyVzdelavani
Přehled školení
zaměstnanců
Firemní školení Přidání vzdělávací akce Záznamy vzdělávání zaměstnanců

Evidence požadavků na vzdělávání

Základem je přehledná evidence požadavků na vzdělávání. Zdrojem mohou být např. výsledky hodnocení zaměstnanců a pohovory se zaměstnanci, konzultace s vedoucími pracovníky různých oddělení, platná legislativa nebo firemní strategie. V evidenci je jasně viditelné co se má školit a koho školit.

Plán vzdělávání zaměstnanců

Dalším krokem je příprava samotných vzdělávacích aktivit pro nadcházející sezónu, na základě shromážděných požadavků. Modul Vzdělávání Vám v této fázi nabídne řadu typů vzdělávacích aktivit (klasická výuka, e-learning, jazykové kurzy, stáže, apod.), ale také máte možnost výběru z různých zdrojů (instruktoři z řad vlastních zaměstnanců, instruktoři z evidence osvědčených dodavatelů nebo využití centrálního portálu dodavatelů vzdělávacích akcí www.education.cz, se kterým je plusPortal přímo propojen). Můžete využít další služby společnosti PC HELP – dodávky e-learningových kurzů.

Připravené vzdělávací akce a jejich termíny můžete zveřejnit zaměstnancům v podnikovém intranetu a umožnit jim zapsat se na některý z termínů. K dispozici jsou i alternativní způsoby zápisu na termín, pro zaměstnance bez přístupu k internetu.

Zlepšení motivace zaměstnanců

K motivaci pro vzdělávání zaměstnanců slouží zabudovaný kreditní systém, který lze využít různými způsoby. Vlastní realizace vzdělávacích akcí sice probíhá mimo plusPortal, ale je podporována tvorbou prezenčních listin či formulářů pro hodnocení akce. Součástí modulu Vzdělávání jsou funkce pro hodnocení vzdělávací akce účastníkem a sumarizace takto získaných informací do celkového hodnocení akce, resp. sezóny.

Sledování nákladů za školení

Administrace vzdělávání zaměstnanců zahrnuje i sledování nákladů. Modul Vzdělávání umožní stanovit rozpočet na sezónu, evidovat doklady o nákladech vynaložených na vzdělávání, rozložit náklady na akce jejich účastníky a následně je skládat podle požadovaných hledisek – např. vyhodnotit náklady na oddělení, jednoho zaměstnance, sezónu.

Usnadnění firemního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Modul Vzdělávání poskytuje pro manažery, vedoucí směn nebo vedoucí středisek užitečné informace o vzdělávání každého zaměstnance. Vedoucí má díky internetu plný přehled o svých podřízených (zda mají platné osvědčení a kdy končí jeho platnost, případně kdo jej může nehradit, atd.)

E-learning - školení přes internet

E-learning je moderním způsobem školení zaměstnanců. Uživatelům jsou na internetu zpřístupněny materiály ke studiu, informace od školitele a fórum, kde uživatele mohou klást dotazy. Znalosti uživatelů jsou poté zkoušeny pomocí úkolů a testů v e-learningové aplikaci.

Aplikaci plusPortal je možné propojit s e-learningovými kurzy. Veškerá školení, uživatelé a jejich výsledky v testech jsou potom sdílené do aplikace plusPortal. Vytvoření kurzu pak probíhá velice jednoduše. Pro využití možnosti e-learningu doporučujeme další služby společnosti PC HELP – tvorba e-learningových kurzů.


Zkušební verze zdarma

Jedna ukázka vydá za tisíc slov. Pokud Vás plusPortal zaujal, můžete si v klidu svojí kanceláře prozkoumat všechna jeho zákoutí. Po odeslání formuláře Vám vysvětlíme uspořádání prezentačních dat, pošleme přístupové údaje pro různé typy zaměstnanců a můžete si vše vyzkoušet.

Získejte přístupy do zkušební verze

Jméno, příjmení(*)
Jak se jmenujete?

Firma(*)
Neplatný vstup

WWW stránky
Neplatný vstup

Telefon(*)
Neplatný vstup

E-mail(*)
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu

Nesprávný formát

Moduly

Personalistika

Personalistika

Plnohodnotná webová personalistika. Automaticky připomíná důležité úkoly, usnadňuje i provádění rozsáhlejších úloh. Spousta vylepšení a zjednodušení proti klasickým personálním systémům.

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců je typická webová agenda. Informační systém plusPortal je určený zejména pro ty společnosti, které vítají aktivní zapojení zaměstnanců do procesu vzdělávání.

Volno

Volno

Modul Volno má širší využití. Je vhodný pro sledování neodpracovaného času na pracovišti, zpracování docházky, přípravu podkladů pro mzdy a také je dobrou pomůckou pro outsourcing mezd.

Pracovní cesty

Pracovní cesty

Plánování, schvalování pracovních cest, vyúčtování cestovních náhrad a všechny související formality Vám usnadní modul Pracovní cesty.

Drobné výdaje

Drobné výdaje

Program plusPortal Vám pomůže hlídat drobné výdaje Vašich zaměstnanců (na reprezentaci, nákupy různých pomůcek, studijních materiálů, atd.).

test

Odměny

Návrhy a schvalování mimořádných odměn pro zaměstnance včetně napojení na mzdovou účtárnu.

test

Stravenky

Přidělování stravenek na základě předem stanovených pravidel. Nárok na stravenky se automaticky koriguje podle (ne)odpracovaných směn a pracovních cest s proplaceným stravným.

ico-hodnoceni

Hodnocení zaměstnanců

Personalisté mohou vytvářet elektronické hodnoticí formuláře, kompetenční modely a stanovovat kritéria pro hodnocení. Manažeři mohou formuláře vyplňovat přes internet, zaměstnanci se mohou seznamovat s výsledky a připravovat se na hodnoticí pohovory.

Aktuality

05

Zprávy od týmu plusPortal a společnosti PC HELP, konference, semináře, školení

Pozvánka na seminář: Moderní metody řízení náboru zaměstnanců

Seminář - Ostrava, 19. 4. 2016 Moderní metody řízení náboru zaměstnanců Vyhledávání nových zaměstnanců může představovat pro mnohé organizace pracný a nejednoduchý proces. V jeho průběhu však mohou také získat mnoho užitečných informací  pro budoucí použití. Nabízíme Vám seznámení s moderními metodami, jak: 

Webinář Efektivnější evidence pracovních cest

Nestihli jste náš předchozí webinář na téma Pracovní cesty? Máme pro Vás další termín a tentokrát se podíváme také na zahraniční cesty. Naučíme Vás, jak ulehčit papírování sobě i zaměstnancům:
Přihláška »
Řešení, které si oblíbí účetní, manažeři i zaměstnanci, Vám rádi ukážeme na online semináři konaném 26. února od 10:00.

Demo přístup - prozkoumejte sami funkce plusPortalu