Pro aplikace Volno a Docházka vznikly nové funkce pro evidenci nárokových složek volna, jejichž nároky se evidují v plusPortalu. Jedná se například o volna typu sick day nebo o volno nakupované zaměstnancem z benefitů.

Hlavní změny ve verzi plusPortal 03.10.00

  • Zpracování docházky
  • Sledování a čerpání nároků na volna
  • Přenos položek do externích mzdových programů

Vybíráme:

Modul Docházka - Přehled přítomnosti

V souvislosti s požadavky zákazníků byla přepracována stránka dostupná položkami menu Docházka / Přítomnost, která slouží k rychlému zjištění momentálního stavu přítomnosti a nepřítomnosti zaměstnanců.

Pracovní doba a pracovní pozice u DoPP

U dohod o provedení práce je nově možné zvolit, zda si u nich přejete definovat rozvržení pracovní doby za pomoci kalendáře nebo jen v jednoduché variantě, jako doposud. Podobně lze zvolit, zda u odhody budete definovat pracovní zařazení obsazením nějaké pozice nebo jen popisem sjednané práce, jako doposud.

Plánování nepravidelné pracovní doby

Ve stránce pro plánování směn nepravidelné pracovní doby pro personální vykrytí směn zvoleného provozu (např. provozní doby restaurace), bylo přidáno promítnutí plánovaného volna do kalendáře rozvržení směn, takže vedoucí, který připravuje směny, má přehled, kdo má kdy dovolenou, nemoci a jiné nepřítomnosti.

Modul Odměny

Ke každému návrhu na odměnu lze nyní připojovat soubory a odeslat je spolu s návrhem schvalovateli. Lze tak např. připojit výkaz práce, bližší popis odměňovaného činu a podobně.

Modul Volno

V tomto modulu došlo k úpravám vzhledu stránky pro plánování volna.

Moduly jsou nyní také nově doplněny o našeptávače, které usnadňují práci v případech velkého množství zaměstnanců a dat.

Přejeme příjemnou práci s naším softwarem plusPortal.

Tým plusPortal

Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt