Docházka online

Docházka zaměstnanců se průběžně vyhodnocuje. Vedoucí může kdykoliv zobrazit přehled docházky a jedním pohledem se ujistit, zda je docházka zaměstnanců připravena pro mzdy.
Vyhodnocení docházky v systému plusPortal

Řízení přístupů

Připojíte-li ke snímačům docházky zábrany - závory, turnikety nebo elektronické zámky, získáte přístupový systém. Aplikace docházka pak slouží i pro řízení přístupů a můžete nastavit, kdo má kam přístup a v jakém čase.
Záznam docházky v systému plusPortal

Přehled (ne)přítomných

Elektronický docházkový systém samozřejmě automaticky ukládá záznam docházky a umožňuje tak recepčním nebo jiným oprávněným osobám rychle zjistit, kdo je či není přítomen, případně kdy přítomen bude.
Přehled přítomnosti zaměstnanců online

Evidence pracovní doby

Evidence pracovní doby je něco jiného než evidence docházky nebo evidence odpracovaných hodin. Ne všechny docházkové systémy to rozlišují. Program na docházku plusPortal sestavuje a vyhodnocuje obě charakteristiky. Evidence odpracovaných hodin slouží jako vstup pro modul Mzdy.
Evidence pracovní doby v HR systému plusPortal

Vykazování na zakázky

Někdy je důležité sledovat odvedenou práci na jednotlivých zakázkách nebo pro konkrétní zákazníky. Výstup může sloužit jak pro výpočet mzdy, tak např. pro evidenci u dotačních projektů. Umožňujeme vytvořit příslušné číselníky a s evidencí pracovní doby vykazovat odvedenou práci. Výsledek se přenese přímo do modulu Mzdy nebo do xls souboru.
Vykazování na zakázky

Čtečky a terminály

Elektronická evidence docházky zaměstnanců je založena na záznamu času příchodů a odchodů. K tomu lze využít elektronické píchačky, jež mohou mít různou podobu: Od jednoduché docházkové čtečky po víceúčelový docházkový terminál s dotykovou klávesnicí. Volit můžete i různé způsoby identifikace zaměstnance: čipové karty, klíčenky, otisk prstu. Snímače docházky můžete propojit se zábranami (turnikety, závory) a získat tak  systém pro řízení přístupů.
Jednoduchý docházkový systém pro malé firmy může pracovat i bez snímačů a využívat některý z alternativních způsobů registrace času nebo využít mechanismus negativní docházka.
Snímače

Virtuální snímač

Zaměstnanci, kteří pravidelně pracují v kanceláři, mohou časy příchodu a odchodu registrovat na hodinách ve svém počítači.
Registrace pracovního času virtuálně

Zaujal vás tento modul?

Aktuality

Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
23.08.2022
Termín 1. srpna 2022 byla lhůta pro transpozici evropské směrnice do našeho českého právního řádu. K tomu dosud nedošlo....
Legislativní změny v datových větách od 1. dubna 2022
31.03.2022
Od 1. 4. 2022 je v platnosti nová datová věta pro hlášení na ČSSZ ONZ 2022 verze 1.1...
Proběhl webinář Signi a plusPortal na téma Digitalizace HR
17.09.2021
Přinášíme vám záznam z uskutečněného webináře k digitalizaci HR a podepisování dokumentů...

Kontakt

  • PC HELP, a.s.
  • Samešova 1144, 674 01 Třebíč
  • T: +420 568 858 011
  • M: +420 721 320 480
  • E:
© Copyright 2022 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena Linked-in Facebook Twitter
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt