Docházka online

Docházka zaměstnanců se průběžně vyhodnocuje. Vedoucí může kdykoliv zobrazit přehled docházky a jedním pohledem se ujistit, zda je docházka zaměstnanců připravena pro mzdy.
Vyhodnocení docházky v systému plusPortal

Řízení přístupů

Připojíte-li ke snímačům docházky zábrany - závory, turnikety nebo elektronické zámky, získáte přístupový systém. Aplikace docházka pak slouží i pro řízení přístupů a můžete nastavit, kdo má kam přístup a v jakém čase.
Záznam docházky v systému plusPortal

Přehled (ne)přítomných

Elektronický docházkový systém samozřejmě automaticky ukládá záznam docházky a umožňuje tak recepčním nebo jiným oprávněným osobám rychle zjistit, kdo je či není přítomen, případně kdy přítomen bude.
Přehled přítomnosti zaměstnanců online

Evidence pracovní doby

Evidence pracovní doby je něco jiného než evidence docházky nebo evidence odpracovaných hodin. Ne všechny docházkové systémy to rozlišují. Program na docházku plusPortal sestavuje a vyhodnocuje obě charakteristiky. Evidence odpracovaných hodin slouží jako vstup pro modul Mzdy.
Evidence pracovní doby v HR systému plusPortal

Vykazování na zakázky

Někdy je důležité sledovat odvedenou práci na jednotlivých zakázkách nebo pro konkrétní zákazníky. Výstup může sloužit jak pro výpočet mzdy, tak např. pro evidenci u dotačních projektů. Umožňujeme vytvořit příslušné číselníky a s evidencí pracovní doby vykazovat odvedenou práci. Výsledek se přenese přímo do modulu Mzdy nebo do xls souboru.
Vykazování na zakázky

Čtečky a terminály

Elektronická evidence docházky zaměstnanců je založena na záznamu času příchodů a odchodů. K tomu lze využít elektronické píchačky, jež mohou mít různou podobu: Od jednoduché docházkové čtečky po víceúčelový docházkový terminál s dotykovou klávesnicí. Volit můžete i různé způsoby identifikace zaměstnance: čipové karty, klíčenky, otisk prstu. Snímače docházky můžete propojit se zábranami (turnikety, závory) a získat tak  systém pro řízení přístupů.
Jednoduchý docházkový systém pro malé firmy může pracovat i bez snímačů a využívat některý z alternativních způsobů registrace času nebo využít mechanismus negativní docházka.
Snímače

Virtuální snímač

Zaměstnanci, kteří pravidelně pracují v kanceláři, mohou časy příchodu a odchodu registrovat na hodinách ve svém počítači.
Registrace pracovního času virtuálně

Zaujal vás tento modul?

Co doporučuje umělá inteligence zvážit při výběru HR systému
17.03.2023
O tom, že není jednoduché vybrat a následně implementovat nový personální systém se již přesvědčila řada firem a jejich personalistů...
Volitelné rozšiřující funkce k modulu Personalistika
12.12.2022
Co mají společného lékařské prohlídky, citlivé dokumenty, GDPR? Jedná se o doplňkové moduly k modulu Personalistika, které...
Jaká je zkušenost našeho zákazníka s přechodem na plusPortal?
27.09.2022
Změna softwarových nástrojů ve firmách může být nejen správným strategickým rozhodnutím pro vylepšení řízení lidských zdrojů...
  • PC HELP, a.s.
  • Samešova 1144, 674 01 Třebíč
  • T: +420 568 858 011
  • M: +420 721 320 480
  • E:
© Copyright 2023 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena Linked-in Facebook Twitter
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt