DOCHÁZKA

Nabízíme elektronický způsob vyhodnocení docházky v různých režimech pracovní doby a zároveň respektujeme, že ne všude je možné použít elektronické snímače.

Modul docházka na různých zařízeních

Pracovní doba


Předpokladem pro vyhodnocení docházky je rozvržení pracovní doby. Funkce zaměřené na tuto oblast podporují směnné provozy, nepřetržitý režim, plánování pohotovostí, zkrácené úvazky aj.

Stužka 'tip'

Automat


Vyhodnocení docházky je automatizované. Poradí si s pevnou i pružnou pracovní dobou, s příplatky a různými nestandardními situacemi. Možnost propojení na modul Volno.

Inspekce


Nedodržování legislativních pravidel nelze brát na lehkou váhu. U všech položek docházky evidujeme počátek a konec a proto můžete snadno doložit, že dodržování pracovní doby je v pořádku.

Registrace času


Pro registraci času příchodů a odchodů lze použít el. snímače a čipy, hodiny na počítači, virtuální terminál, tablet i mobil. Každému zaměstnanci určujete způsob dle možností na daném pracovišti.

Negativní docházka


Není-li možné registrovat časy, lze využít alternativní vyhodnocení dle evidované nepřítomnosti a stanovené pracovní doby. Vhodné pro menší kanceláře a prodejny na pobočkách.

Přístupový systém


Doplníte-li snímače pro registraci času zábranami (turnikety, el. zámky), máte díky Docházce plusPortal možnost nastavit a řídit přístupy do vyhrazených prostor a tudíž i vstupy sledovat.

VYBRANÉ UKÁZKY

Vyhodnocení docházky v systému plusPortal

Stav docházky ve firmě je možno zjistit jedním pohledem

Vedoucí může zkontrolovat stav docházky jedním pohledem a ujistit se, zda je pro mzdy vše připraveno.

Nastavení přístupu zaměstnanců do firmy

Připojíte-li ke snímačům docházky zábrany - závory, turnikety nebo jen elektronické zámky, můžete v aplikaci nastavit, kdo má kam přístup a v jakém čase.
Záznam docházky v systému plusPortal
Obrázek bude dodán

Registrace příchodů a odchodů na počítači

Zaměstnanci, kteří pravidelně pracují v kanceláři, mohou časy příchodu a odchodu registrovat na hodinách ve svém počítači.

Snímače, čtečky, terminály

V nabídce máme řadu snímačů od jednoduchých čteček až po terminály s dotykovou klávesnicí. K dipozici jsou jak snímače s interní pamětí, které mohou pracovat autonomně, tak snímače, které záznamy ukládají do řídicích jednotek společných pro více míst. Tím lze uspořit náklady v případě potřeby provozovat více snímačů. Elektronické snímače můžete propojit se zábranami (turnikety, závory) a získat tak i přístupový systém.
V případech, kdy použití snímačů není možné nebo vhodné, lze využít některý z alternativních způsobů registrace času nebo využít mechanismus negativní docházka.
Snímače
Identifikace

Identifikační přístupové systémy

Omezení různých nekalých praktik bývá jedním z důvodů pro zavedení elektronického sledování docházky. V závislosti na nárocích na tuto oblast můžeme nabídnout řadu způsobů identifikace zaměstnance a související funkce.
  • Identifikace za použití ID prvků (karty, klíčenky)
  • Biometrická identifikace - otisky prstů
  • Sledování zápůjček registračních čipů v personalistice
  • Návrh a tisk samolepicích etiket na karty

PC HELP, a.s.

 +420 568 858 011

Nová budova PC HELP Chci software vyzkoušet

Aktuality

plusPortal je rozšířen o modul Mzdy
25. 04. 2019
Mzdy je možné zpracovat i na webu v prostředí, jaké využíváme denně v jiných oblastech...
Vývoj v personálních systémech
14.01.2019
Velké procento personalistů si i dnes pod pojmem „personální informační systém" představí jen jednoduchou personální....
HR SUMMIT: Cena za nejlepší HR projekt 2018
05.11.2018
Na výročním HR SUMMITU Klubu zaměstnavatelů, který se konal 1. listopadu 2018, se rozhodlo o...
Rychlý kontakt