Pracovní doba

Plánování směn


Předpokladem pro vyhodnocení docházky je rozvržení pracovní doby. Funkce zaměřené na rozvrh směn podporují automatické plánování směn, plánování pohotovostí, zkrácené úvazky, pravidelnou i nepravidelnou dobu.

Kontrola docházky

Kontrola docházky


Kontrola docházky zaměstnanců je automatizovaná. Poradí si s pevnou i pružnou pracovní dobou, s příplatky a různými nestandardními situacemi. Může spolupracovat s modulem Volno.

TIP

Kniha docházky

Kniha docházky


Docházkový software eviduje u všech časových položek počátek a konec a proto můžete snadno doložit, že dodržování pracovní doby je v pořádku.

Registrace času

Registrace času


Elektronická docházka využívá pro registraci času příchodů a odchodů různá zařízení: docházkové snímače, hodiny na počítači nebo mobilu, virtuální terminál. Každému zaměstnanci určujete způsob dle možností na jeho pracovišti.

Negativní docházka

Negativní docházka


Není-li možné registrovat časy, lze využít alternativní vyhodnocení dle evidované nepřítomnosti a stanovené pracovní doby. Vhodné pro menší kanceláře a prodejny na pobočkách.

Mobilní docházka

Mobilní docházka


Díky responzivnímu rozhraní můžete všechny funkce spouštět také na mobilu a využívat možnosti evidence docházky online.

Více informací o modulu Docházka

Více informací

Docházka online

Docházka zaměstnanců se průběžně vyhodnocuje. Vedoucí může kdykoliv zobrazit přehled docházky a jedním pohledem se ujistit, zda je docházka zaměstnanců připravena pro mzdy.
Vyhodnocení docházky v systému plusPortal

Řízení přístupů

Připojíte-li ke snímačům docházky zábrany - závory, turnikety nebo elektronické zámky, získáte přístupový systém. Aplikace docházka pak slouží i pro řízení přístupů a můžete nastavit, kdo má kam přístup a v jakém čase.
Záznam docházky v systému plusPortal

Přehled (ne)přítomných

Elektronický docházkový systém samozřejmě automaticky ukládá záznam docházky a umožňuje tak recepčním nebo jiným oprávněným osobám rychle zjistit, kdo je či není přítomen, případně kdy přítomen bude.
Přehled přítomnosti zaměstnanců online

Evidence pracovní doby

Evidence pracovní doby je něco jiného než evidence docházky nebo evidence odpracovaných hodin. Ne všechny docházkové systémy to rozlišují. Program na docházku plusPortal sestavuje a vyhodnocuje obě charakteristiky. Evidence odpracovaných hodin slouží jako vstup pro modul Mzdy.
Evidence pracovní doby v HR systému plusPortal

Vykazování na zakázky

Někdy je důležité sledovat odvedenou práci na jednotlivých zakázkách nebo pro konkrétní zákazníky. Výstup může sloužit jak pro výpočet mzdy, tak např. pro evidenci u dotačních projektů. Umožňujeme vytvořit příslušné číselníky a s evidencí pracovní doby vykazovat odvedenou práci. Výsledek se přenese přímo do modulu Mzdy nebo do xls souboru.
Vykazování na zakázky

Virtuální snímač

Zaměstnanci, kteří pravidelně pracují v kanceláři, mohou časy příchodu a odchodu registrovat na hodinách ve svém počítači.
Registrace pracovního času virtuálně

Biometrická identifikace

Omezení různých nekalých praktik bývá jedním z důvodů pro zavedení elektronického sledování docházky. V závislosti na nárocích na tuto oblast můžeme nabídnout řadu způsobů identifikace zaměstnance a související funkce:
  • Čipové karty, čipové klíčenky
  • Otisk prstu
  • Rozponání obličeje
  • Sledování zápůjček registračních čipů
  • Návrh a tisk samolepicích etiket na karty
Biometrická identifikace

Čtečky a terminály

Elektronická evidence docházky zaměstnanců je založena na záznamu času příchodů a odchodů. K tomu lze využít elektronické píchačky, jež mohou mít různou podobu: Od jednoduché docházkové čtečky po víceúčelový docházkový terminál s dotykovou klávesnicí. Volit můžete i různé způsoby identifikace zaměstnance: čipové karty, klíčenky, otisk prstu. Snímače docházky můžete propojit se zábranami (turnikety, závory) a získat tak  systém pro řízení přístupů.
Jednoduchý docházkový systém pro malé firmy může pracovat i bez snímačů a využívat některý z alternativních způsobů registrace času nebo využít mechanismus negativní docházka.
Snímače

Aktuality

Legislativní změny v datových větách od 1. dubna 2022
31.03.2022
Od 1. 4. 2022 je v platnosti nová datová věta pro hlášení na ČSSZ ONZ 2022 verze 1.1...
Proběhl webinář Signi a plusPortal na téma Digitalizace HR
17.09.2021
Přinášíme vám záznam z uskutečněného webináře k digitalizaci HR a podepisování dokumentů...
Zveme vás na webinář „Digitalizace v HR díky plusPortalu a Signi“
06.09.2021
Integrace našeho HR systému plusPortal s nástrojem Signi usnadní práci HR pracovníků...
© Copyright 2019 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena Linked-in Facebook Twitter
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt