Řízení hodnocení

Řízení hodnocení


Před zavedením hodnocení je třeba promyslet, co je cílem a tedy stanovit, jak často se bude provádět, kdo koho bude hodnotit a k čemu budou sloužit výsledky. plusPortal vám tento proces usnadní.

Metody hodnocení

Metody hodnocení


Hodnocení dle cílů, kompetenčních modelů, stanovených kritérií nebo klíčových událostí. Metody můžete kombinovat pro různé pozice. Podpora přístupu CO - JAK.

Elektronické formuláře

Elektronické formuláře


Jakmile si ujasníte, co a jakým způsobem potřebujete u zaměstnanců hodnotit, je třeba přichystat formuláře, které budou nástrojem pro získávání informací od respondentů.

Online vyplňování

Online vyplňování


Hodnotitelé vyplní připravené formuláře. Vyhodnocení se zobrazí bezprostředně dle zvolené metody.

Hodnoticí pohovor

Hodnoticí pohovor


Po vyplnění může být formulář zpřístupněn hodnocenému zaměstnanci, aby se připravil na pohovor. Během pohovoru lze stanovit cíle na další období.

Archiv hodnocení

Archiv hodnocení


Provedená hodnocení se archivují. Může k nim mít přístup hodnocený zaměstnanec, manažer či personalisté a mohou tedy sledovat vývoj dlouhodobě.

Více informací o modulu Hodnocení

Více informací

Řízení hodnocení

Na panelu pro řízení hodnocení může personalista nastavit podmínky hodnocení, spouštět jeho jednotlivé fáze a sledovat postup naplňování.
Řízení hodnocení zaměstnanců

Cíle zaměstnanců

Nadřízení zaměstnanci v rolích hodnotitelů přidávají svým zaměstnancům pracovní cíle. Sami zaměstnanci si mohou zadat vlastní osobní či pracovní cíle. plusPortal pomáhá nejen s evidencí cílů, ale rovněž s hlídáním termínů, zápisy hodnocení aj.
Cíle zaměstnanců

Elektronický formulář

Elektronický formulář je možné rozdělit do několika oddílů. Součástí jsou návody pro hodnotitele - jak postupovat.
Formulář

Aktuality

Digitalizace mzdové agendy
27.01.2021
Řádné, včasné, přesné a efektivní zpracování mzdového účetnictví je velice důležité...
Představujeme nový modul Správa majetku
30.9.2020
Účelem aplikace je správa firemního majetku od mobilu, notebooku až po nástroje...
plusPortal je rozšířen o nový modul Stravování
15.6.2020
Podpora stravování je určena pro zákazníky, kteří zajišťují stravování svých zaměstnanců...
© Copyright 2019 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena Linked-in Facebook Twitter
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt