HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Poskytneme vám nástroj pro hodnocení zaměstnanců. Zda jej použijete pro získání podkladů pro odměňování, ke zmapování potřeb rozvoje zaměstnanců a nebo pro získání zpětné vazby, již záleží pouze na Vás.

Modul hodnocení zaměstnanců na různých zařízeních

Řízení hodnocení


Před zavedením hodnocení je třeba promyslet, co je jeho cílem a tedy stanovit, jak často se bude provádět, kdo koho bude hodnotit a k čemu budou sloužit výsledky. plusPortal vám tento proces usnadní.

Metody hodnocení


Hodnocení dle cílů, kompetenčních modelů, stanovených kritérií nebo klíčových událostí. Metody můžete kombinovat pro různé pozice. Podpora přístupu CO - JAK.

Elektronické formuláře


Jakmile si ujasníte, co a jakým způsobem potřebujete u zaměstnanců hodnotit, je třeba přichystat formuláře, které budou nástrojem pro získávání informací od respondentů.

Online vyplňování


Hodnotitelé vyplní připravené formuláře. Vyhodnocení se zobrazí bezprostředně dle zvolené metody.

Hodnotící pohovor


Po vyplnění může být formulář zpřístupněn hodnocenému zaměstnanci, aby se připravil na pohovor. Během pohovoru lze stanovit cíle na další období.

Archiv hodnocení


Provedená hodnocení se archivují. Může k nim mít přístup hodnocený zaměstnanec, manažer či personalisté a mohou tedy sledovat vývoj dlouhodobě.

VYBRANÉ UKÁZKY

Řízení hodnocení zaměstnanců

Řízení hodnocení zaměstnanců

Na panelu pro řízení hodnocení může personalista nastavit podmínky hodnocení, spouštět jeho jednotlivé fáze a sledovat postup naplňování.

Elektronický hodnoticí formulář

Elektronický formulář je možné rozdělit do několika oddílů. Součástí jsou návody pro hodnotitele - jak postupovat.
Formular

PC HELP, a.s.

 +420 568 858 011

Nová budova PC HELP Chci software vyzkoušet

Aktuality

PF 2018 Tým plusPortal
21.12.2017
Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za přízeň. Přejeme krásné prožití vánočních svátků a silvestrovských oslav.
Nová verze plusPortal 03.10.00
30.11.2017
Pro aplikace Volno a Docházka vznikly nové funkce pro evidenci nárokových složek volna, jejichž nároky se evidují v plusPortalu...
Nová verze plusPortal 03.09.00
13.10.2017
Nové dostavby v této verzi jsou rozsáhlé zejména v oblasti používání plusPortalu na mobilních telefonech...
Vyzkoušet software