Asset management

Asset management


Pružná evidence pracovních pomůcek umožňuje volně definovat typy majetku, u nich sledované atributy a jejich vlastnosti. Podporuje využívat čtečky čarového kódu pro správu majetku a zrychlit tak evidenci majetku.

Vybavení zaměstnanců

Vybavení zaměstnanců


Zaměstnanec má zpřístupněné informace předdefinovaného vybavení k jeho pracovní pozici. Zároveň vidí všechny jemu reálně přidělené pracovní pomůcky včetně historie užívání.

Expirace a kalibrace

Expirace a kalibrace


U vybraných typů majetků lze sledovat a hlídat expiraci pracovních pomůcek nebo intervaly pro kalibraci. Systém poskytuje funkce pro rychlé dohledání nákupních dokladů a informací o zárukách.

Nastavení oprávnění správ

Nastavení oprávnění


Při správě majetku lze různým rolím přiřadit potřebná přístupová práva. Lze nastavit různé způsoby práce s evidencí majetku podle toho, kolik zaměstnanců se na správě podílí.

Přehled stavu a údržby

Přehled stavu a údržby


Odpovědní manažeři mohou díky okamžitému přehledu lépe hlídat stav majetku a plánovat údržbu. Systém umí sledovat termíny pravidelné údržby, servisů či revizí.

Přínos pro personalisty

Přínos pro personalisty


Online evidence svěřených a vrácených pracovních pomůcek. Modul Správa majetku umožňuje vytvořit typové vybavení pro vzorové pozice, čímž se zrychlí proces při nástupu zaměstnanců.

TIP

Více informací o modulu Správa majetku

Více informací

Evidence typů majetku a jejich atributů

Evidenci majetku si můžete nastavit přesně podle vašich potřeb. Založte si vlastní typy majetku, u nich sledované atributy a jejich vlastnosti. Tím bude evidence pro vás nejen přehledná, ale využijete další bohaté možnosti, které modul nabízí při zobrazení, filtrování, řazení nebo vyhledávání jednotlivých polí nebo v oblasti tiskových výstupů.
Evidence typů majetku a jejich atributů

Čtečky zvýší výkonnost a přesnost

Modul podporuje identifikaci majetku pomocí čárových a QR kódů. Výrazně se tak zjednoduší a zrychlí nejen zaevidování položky majetku, ale i její zpětné dohledání. Zadání či vyhledání je mnohem rychlejší, než ruční klikání myší, či zadávání dat z klávesnice. Při použití čárových kódů se eliminuje nejen počet chyb, kterého se můžete při zadávání dopustit, ale i množství úkonů, které je třeba ručně provést.
Čtečky zvýší výkonnost a přesnost

Veškerá dokumentace na jednom místě

Veškerou dokumentaci k majetku (manuál, uživatelská příručka, smlouvy, fotografie, revizní zprávy, výkresové dokumentace, záznamy o servisní úkonech k majetku atp.) máte k dispozici přímo z karty majetku.
Veškerá dokumentace na jednom místě

Aktuality

Digitalizace mzdové agendy
27.01.2021
Řádné, včasné, přesné a efektivní zpracování mzdového účetnictví je velice důležité...
Představujeme nový modul Správa majetku
30.9.2020
Účelem aplikace je správa firemního majetku od mobilu, notebooku až po nástroje...
plusPortal je rozšířen o nový modul Stravování
15.6.2020
Podpora stravování je určena pro zákazníky, kteří zajišťují stravování svých zaměstnanců...
© Copyright 2019 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena Linked-in Facebook Twitter
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt