Evidence typů pracovního vybavení a jejich atributů

Evidenci pracovního vybavení si můžete nastavit přesně podle vašich potřeb. Založte si vlastní typy pomůcek a vybavení, u nich sledované atributy a jejich vlastnosti. Tím bude evidence pro vás nejen přehledná, ale využijete další bohaté možnosti, které modul nabízí při zobrazení, filtrování, řazení nebo vyhledávání jednotlivých polí nebo v oblasti tiskových výstupů.
Evidence typů majetku a jejich atributů

Čtečky zvýší výkonnost a přesnost

Modul podporuje identifikaci pracovního vybavení pomocí čárových a QR kódů. Výrazně se tak zjednoduší a zrychlí nejen zaevidování položky, ale i její zpětné dohledání. Zadání či vyhledání je mnohem rychlejší, než ruční klikání myší, či zadávání dat s pomocí klávesnice. Při použití čárových kódů se eliminuje nejen počet chyb, kterého se můžete při zadávání dopustit, ale i množství úkonů, které je třeba ručně provést.
Čtečky zvýší výkonnost a přesnost

Veškerá dokumentace na jednom místě

Veškerou dokumentaci k pracovnímu vybavení (manuál, uživatelská příručka, smlouvy, fotografie, revizní zprávy, výkresové dokumentace, záznamy o servisní úkonech k majetku atp.) máte k dispozici přímo z karty pracovního vybavení.
Veškerá dokumentace na jednom místě

Zaujal vás tento modul?

Scroll Button