PERSONALISTIKA

Personalistika postavená na sdílené spolupráci v internetu je v řadě aspektů odlišná od toho, co znáte z klasických personálních aplikací.

Modul personalistika na různých zařízeních

Centrální evidence


Osobní karta je páteří všech HR evidencí. Její uspořádání zajistí, že všechny informace o zaměstnanci lze najít na jednom místě. Údaje můžete předávat do jiných aplikací přes datovou pumpu.

Organigramy, pravomoci


Stejně jako údaje o zaměstnancích jsou důležité i údaje o zaměstnavateli. Můžete si vytvořit typizované pracovní pozice, nastavit pravomoci a vztahy a usnadnit si tak spoustu pozdějších činností.

Žádosti o změny


Zaměstnanci mohou podávat žádosti o změny svých osobních dat, některé změny mohou provádět sami. Personalisté je zkontrolují, potvrdí, případně předají do mzdové účtárny.

Lhůty, lék. prohlídky


Správa personální evidence není jen udržování karet zaměstnanců. Je třeba hlídat mnoho termínů a včas reagovat. Personalistika plusPortal včas upozorní a navede k potřebným činnostem.

Práce s dokumenty


Pracovní poměr každého zaměstnance provází řada dokumentů. Personalistika plusPortal nabízí šablony, verzování, sdílení dle přístupových práv, ukládání dokumentů v el. podobě, hromadné tisky.

Stužka 'tip'

Holdingová struktura


Zaměstnanec může mít více pracovních poměrů s různými právními subjekty. Vše v jedné evidenci bez nutnosti přepínání.

VYBRANÉ UKÁZKY

Osobní karta zaměstnance - pohled na pracovní dobu

Osobní karta zaměstnance je uspořádána tak, aby vše podstatné o zaměstnanci bylo na jednom místě. Přístup ke konkrétním údajům můžete omezit přístupovými právy, takže s ní mohou pracovat na dané úrovni personalisté, mzdoví účetní, manažeři, ale i samotní zaměstnanci dle přístupových práv.

Osobní kartu můžete rozšířit o své vlastní údaje.

Schéma pracovních vztahů

Uspořádání holdingu, organizačních jednotek, podřízenost/nadřízenost oddělení i zaměstnanců můžete vizualizovat. Jedna z možností, které program nabízí, je na obrázku.

Změny údajů zaměstnance – ukázka žádosti

Zaměstnanci mohou sami měnit některé údaje ve své kartě nebo podávat žádost o změnu s doložením příslušných dokladů.

Úvodní obrazovku si přizpůsobíte

Služby personálního oddělení můžete zaměstnanci nabídnout prostřednictvím dlaždic na jeho úvodní obrazovce. Můžete je uspořádat tak, aby na ní měl každý jen to, co potřebuje ke své pozici ve firmě.

PC HELP, a.s.

 +420 568 858 011

Nová budova PC HELP Chci software vyzkoušet

Aktuality

Zveme Vás na školení plusPortal
12. 09. 2017
Školení nabízí vhodnou formou doškolení Vašich stávajících zaměstnanců i zaškolení nových zaměstnanců...
Nová verze plusPortal 03.08.00
15. 08. 2017
V nové verzi 03.08.00 jsme se zaměřili jednak na nové funkcionality jako např. náborová inzerce...
Vydali jsme novou verzi 03.07.00
03. 07. 2017
Hlavními změnami v této verzi jsou nové funkce v modulu Personalistika a Docházka...
Vyzkoušet software