Jednou z agend týkající se péče o zaměstnance je zpracování jejich mezd a s touto činností bývá spojena řada administrativních úkonů, které se opakují, nic nepřináší a jsou časově náročné.

Může se jednat o:

  • distribuci výplatních lístků,
  • provádění ročního zúčtování daně,
  • vystavování různých potvrzení,
  • vydávání evidenčních listů důchodového pojištění,
  • nebo podepisování Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Ideální stav je, když všechny tyto administrativní povinnosti mzdová účetní jen řídí, kontroluje a nemusí jednotlivě zaměstnance obcházet, či je komplikovaně nahánět do mzdové účtárny, veškeré dokumenty tisknout a fyzicky podepisovat (nedej bože ručně vyplňovat originální papírové formuláře) a nakonec podepsané zakládat do šanonů a archivů.

Prohlášení

A realita? Například u výplatních lístků je jejich fyzický tisk už otázkou historie nebo se týká jen některých specifických skupin zaměstnanců. Na druhou stranu u „růžovky" (Prohlášení poplatníka) to růžově zatím moc nevypadá. Zde celá třetina firem zatím nevyužila žádnou z možností automatizace.

Skvělé je, že naši zákazníci, uživatelé plusPortalu, do této skupiny nepatří.

Anketa

Chcete vidět, jak to v plusPortalu funguje? Můžete si vše vyzkoušet v naší DEMO verzi.

Tým plusPortal

PC HELP, a.s.

Scroll Button