Modul Pracovní cesty slouží k plánování, schvalování, vyúčtování a proplácení tuzemských i zahraničních služebních cest. Modul může pracovat samostatně nebo v kombinaci s jinými moduly. Zvládá přepočet valutových měn s možností fixního přepočtu, nebo využitím aktuálního kurzu ČNB.

Modul Drobné výdaje usnadňuje vyúčtování výdajů, které zaměstnanec učinil ze svých vlastních zdrojů. Tyto výdaje lze dopředně schvalovat, vyplácet k nim zálohy, nebo zpětně rozepisovat na různé nákladové okruhy. Systém umožňuje náklady evidovat v cizích měnách.

Řeší tuzemské i zahraniční cesty podle platné české legislativy, pracuje s různými měnami. Přepočet valutových měn lze nastavit fixním kurzem dle interních stanov firmy nebo je možné používat aktuální kurzy jednoduchým propojením na kurzovní lístek ČNB.

Přehled základních funkcí modulu Cesty:

 • Různé způsoby schvalování jednotlivých fází zpracování
 • Služební cesty s přípravou (rozplánování cesty před odjezdem, žádost o zálohu) nebo bez přípravy
 • Zjednodušené vyúčtování pro spolucestující
 • Zjednodušené vyúčtování opakovaných cest
 • Podpora používání soukromých vozidel
 • Úhrada výdajů na cestě - hotově, platební kartou zaměstnavatele nebo fakturou
 • Možnost přepočtu vyúčtování na zvolenou měnu u služebních cest s více měnami
 • Delegování vyúčtování cesty na asistenty
 • Kontrola vyúčtování účtárnou
 • Více možností způsobu proplacení vyúčtování - hotově, převodem na účet zaměstnance, ve mzdě zaměstnance
 • Možnost propojení s webem ČNB pro stahování aktuálních valutových kurzů
 • Příprava podkladů pro mzdovou účtárnu
 • Kontrola připravených podkladů pro mzdy a jejich zápis do mzdového programu na straně mzdové účtárny

Přehled funkcí modulu Drobné výdaje:

 • Zálohy a drobné výdaje s žádankou, bez žádanky
 • Schvalování požadavků drobných výdajů
 • Vyúčtování přes web
 • Informace do účtárny k proplacení schválených a vyúčtovaných drobných výdajů
 • Účtování o drobných výdajích
 • Dashboard pro zaměstnance

Kalulačka
Kolik ušetříte času

Vyzkoušejte si, kolik času měsíčně ušetříte. Zadejte do tabulky počty cest, které obvykle zpracováváte.

Kolik cest obvykle zpracováváte? Ruční zpracování plusPortal
Tuzemské - služební vůz
10 minut 1 minutu
Tuzemské - hromadná doprava
12 minut 2 minuty
Tuzemské - soukromé vozidlo
15 minut 2 minuty
Zahraniční - letecky v EU
35 minut 15 minut
Zahraniční - letecky mimo EU
450 minut 30 minut
minut minut
Ušetříte
Vašeho času!

Kalkulačka počítá běžný čas zaměstnance při zadávání podkladů z cest, nezahrnuje čas strávený běháním ode dveří ke dveřím a sháněním potřebných podpisů. Schvalování cestovních příkazů v plusPortalu vyřešíte pomocí 2 kliknutí.

Nejvíce času s naším modulem Cesty a výdaje ušetříte v situacích jako je přerušení pracovní cesty, přepočty různých měn dle kurzovního lístku ČNB, vyúčtování diet v zahraničí atd.

Scroll Button