V modulech Personalistika a Nábor jsou nové funkce, které opět pomohou zjednodušit procesy ve vaší firmě.

Hlavní změny ve verzi plusPortal 03.20.00

  • Provedli jsme další změny v základních nastaveních pro uživatelsky příjemnější práci s plusPortalem
  • Nové funkce v modulu Personalistika
  • Nové funkce v modulu Nábor
  • Úprava formuláře v Pracovních cestách
  • Modernizace a rozšíření aplikace Drobné výdaje
  • aj.

Vybíráme:

Modul Personalistika - Online žádosti zaměstnanců o srážky ze mzdy

Zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o provedení srážky ze mzdy a případně o její zastavení. Typy srážek, o které může zaměstnanec požádat, lze nastavit. Tato funkce je dostupná pouze, pokud je k dispozici modul Mzdy a má uživatel nastaveno oprávnění na oznámení srážky.

Nábor - nové pole „Poslední zápis" využitelné v zobrazeních nad seznamem kandidátů

Uživatel má nyní možnost zobrazit si sloupec „Poslední zápis", který obsahuje datum posledního zápisu u kandidáta (datum vložení posledního zápisu, zápisu o přípravě pohovoru,...).

Drobné výdaje - Modernizace a rozšíření aplikace drobných výdajů

V drobných výdajích přibyly tyto funkce:

  • Účtování o drobných výdajích;
  • Dashboard pro zaměstnance;
  • Rozcestník pro nastavení a číselníky;
  • Nastavení náhradního schvalovatele

Přejeme příjemnou práci s naším softwarem plusPortal.

Tým plusPortal

Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt