Pro aplikace Volno a Docházka vznikly nové funkce pro evidenci nárokových složek volna, jejichž nároky se evidují v plusPortalu. Jedná se například o volna typu sick day nebo o volno nakupované zaměstnancem z benefitů.

Hlavní změny ve verzi plusPortal 03.09.00

  • Používání skupin dlaždic na hlavní stránce
  • Upravený vzhled seznamů, umožňující lepší práci na mobilu
  • Rozšířené možnosti filtrování dat v seznamech
  • Používání souhrnných položek v docházce
  • Rozšířené možnosti sběru zájmu o vypsaná školení v modulu Vzdělávání
  • Rozšíření možností práce s talenty (talent management)

Vybíráme:

Skupiny dlaždic na ploše hlavní stránky

Dlaždice na ploše hlavní stránky lze sdružovat do skupin a každou skupinu pojmenovat. Skupinu je možné posunovat po ploše jako celek, aniž by se přitom měnilo rozvržení dlaždic uvnitř skupiny. Při zobrazení hlavní stránky na mobilu se pak přeskupí pouze pojmenované skupiny dlaždic a tím je zachováno jejich rozložení a lze je snadněji najít.

Filtrování dle výčtových typů

Při nastavování podmínek pro filtraci dat v seznamech přibyla nová možnost v případech, kdy potřebujete filtrovat podle údaje, jehož hodnoty pocházejí z pevného výčtu. Příkladem může být údaj Stav pracovního poměru ze Smlouvy zaměstnance, který může nabývat hodnot: Připravuje se, Aktivní, Ukončen, Přerušen. U těchto údajů lze použít nově zavedenou podmínku „alespoň jeden z" a označit jednu nebo více hodnot výčtu – podobně jako se filtrují data v Excelu.

Modul Vzdělávání - Odkaz na studijní materiály

U požadavku na školení lze nyní zadat URL adresu s odkazem například na informační materiály o školení. URL adresa se zobrazuje v seznamu požadavků, Seznamu vzdělávacích akcí, ve sběru požadavků, seznamu záznamů o vzdělávání a ve stránce Moje vzdělávání. Odkaz se otevírá v novém okně.

Modul Vzdělávání - Sběr požadavků

U vybraných školení lze povolit „sběr požadavků" od zaměstnanců nebo jejich vedoucích. Znamená to, že vedoucí svým podřízeným, případně zaměstnanci sami, si mohou přidávat volitelně požadavky na taková školení. Tento sběr může u některých školení probíhat během celé sezóny, u jiných může být časově omezen, např. na dobu před zahájením sezóny nebo na jejím začátku.

Modul Docházka - Přidávání souhrnných měsíčních položek

Stránka zobrazující měsíční docházku zaměstnance obsahuje měsíční souhrn položek, které jsou zadány v jednotlivých dnech měsíce. Nově lze k těmto položkám přidat také ty, které nemají svůj rozpis v jednotlivých dnech a mohou být evidovány v jiném systému - například hodiny práce v prašném prostředí a podobně.

Změny proběhly například také v rámci přenosu položek do externích mezd a další sofistikovaná vylepšení.

Tým plusPortal

Scroll Button