Představujeme nový modul Správa majetku

30.9.2020

Účelem aplikace je správa firemního majetku od kancelářského vybavení až po pracovní nástroje přidělené zaměstnanci a to včetně umístění na skladu nebo konkrétní lokaci. Modul je propojen s personálním modulem, takže usnadňuje práci personalistů při evidenci svěřených a vrácených pracovních pomůcek.
Správa majetku

Sleduje životnost majetku a důležité termíny servisů, revizí, kalibrace. Eviduje manuály a dokumentaci i přidělování majetku zaměstnancům v čase. Umožňuje sbírat požadavky na přidělení majetku, evidovat dodavatele, servisní organizace a servisní smlouvy. Personalista vede evidenci pracovních pomůcek u jednotlivých vzorových pozic, v kartě zaměstnance je signalizována potřeba zajistit vrácení majetku v případě ukončení pracovní poměru. Modul Správa majetku pomáhá urychlit a zpřehlednit evidenci díky funkci načítání čtečkou čárových kódů.

Evidenci majetku si můžete nastavit přesně podle vašich potřeb. Založte si vlastní typy majetku, u nich sledované atributy a jejich vlastnosti. Tím bude evidence pro vás nejen přehledná, ale využijete další bohaté možnosti, které modul nabízí při zobrazení, filtrování, řazení, vyhledávání jednotlivých polí nebo v oblasti tiskových výstupů.

Využití pro personalisty

 • Evidence požadovaných pracovních pomůcek u vzorových pozic
 • Přehled vybavení přiřazeného konkrétním zaměstnancům
 • Hlídání vrácení svěřeného majetku při ukončení pracovního poměru

Využití pro manažery (či jiné kompetentní / oprávněné osoby)

 • Založení vlastních typů majetku včetně sledovaných atributů a jejich vlastností
 • Veškerá dokumentace přímo u karty majetku (výkresové dokumentace, manuály, uživatelské příručky, smlouvy, revizních zprávy a jiné)
 • Podpora obrázků, dokumentačních fotek majetku
 • Rychlé dohledání nákupních dokladů a informací o zárukách
 • Sledování překročení plánované životnosti majetku
 • Vedení databáze dodavatelů a servisních organizací včetně kontaktů
 • Okamžitý přehled o zařízeních v reklamaci nebo servisu
 • Hlídání termínů pravidelných kontrol, údržby, revizí a kalibrace
 • Zaznamenání žádostí na přidělení majetku a její zpracování
 • Evidence nového, přiděleného, zapůjčeného majetku
 • Sledování životního cyklu majetku
 • Doložení operací s majetkem podepsanými protokoly
 • Evidence majetku a jeho pohybů na konkrétních skladech
 • Využití čteček čárových kódů a QR kódů při identifikaci majetku, jeho zaevidování či dohledávání
 • Podpora emailové komunikace lidí, kteří se na údržbě majetku podílejí

Využití pro zaměstnance

 • Evidence požadovaných pracovních pomůcek v osobní kartě
 • Sledování přiřazeného vybavení včetně historie

Pokud máte zájem o více informací k tomuto modulu, přečtěte si zde nebo nás kontaktujte, rádi vám modul Správa majetku představíme.

Přejeme vám pohodlnou práci s naším softwarem plusPortal.

Tým plusPortal

Zpět na seznam aktualit

Zpět
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt