Co mají společného lékařské prohlídky, citlivé dokumenty, GDPR? Jedná se o doplňkové moduly k modulu Personalistika, které se bezpečně postarají o osobní údaje vašich zaměstnanců.

Například, modul Lékařské prohlídky - nejen že vám umožní definovat zdravotní rizika pro jednotlivé pracovní pozice, ale pohlídá, abyste nikdy nezapomněli zaměstnance, s ohledem na jejich věk, odeslat včas na povinné pracovnělékařské prohlídky. Kompletní evidence o plánovaných a provedených prohlídkách je v plusPortalu archivována, takže je možné v případě potřeby vše doložit kontrolním úřadům bez dohledávání papírových potvrzení.

Dalším doplňkem je modul Citlivé dokumenty, který vám umožní nastavit speciální pravidla pro vytváření a přístup k dokumentům uloženým v osobních kartách jednotlivých zaměstnanců, u kterých je z různých důvodů vhodné striktní omezení tak, aby s dokumenty pracovali pouze pověření zaměstnanci. Může se jednat například o manažerské smlouvy.

A nezapomeňme ani na GDPR. Specialitou modulu GDPR je mimo jiné naopak hlídat za vás, zda osobních údajů ve vašem personálním systému nemáte příliš mnoho a včas vás upozornit na to, že je vhodný čas k vymazání některých dat a údajů. Klíčem pro tuto funkci je rozdělení osobních údajů do různých kategorií a nastavení jejich retenční lhůty. Současně vám tento modul umožní vytvářet šablony pro souhlasy se zpracováním osobních údajů a navíc tyto souhlasy se zaměstnanci elektronicky podepsat přímo v systému bez nutnosti jejich tisku a šetří tak čas personalistů i zaměstnancům, kteří se tudíž nemusí dostavit osobně k podpisu příslušných dokumentů.

Dnešní doba je na ochranu osobních dat čím dál více náročná. O to více je žádoucí tomuto tématu dát vysokou prioritu a dostatečnou pozornost ve firmách. Tyto doplňky našeho HR systému plusPortal jsme vyvinuli s cílem, abychom našim zákazníkům pomohli mít skutečně data svých zaměstnanců v pořádku a bezpečí.


Pokud máte zájem o bližší informace, zde je k dispozici Produktový list Doplňků k modulu Personalistika. Nebo nám zavolejte, napište a probereme vaše dotazy.


Tým plusPortal

PC HELP, a.s.

Scroll Button