Velké procento personalistů si i dnes pod pojmem „personální informační systém" představí jen jednoduchou personální evidenci z minulého století. Je více než smutné, s čím tito personalisté ve firmách ještě stále pracují.

Personální systémy měly během posledních deseti let příležitost posunout se minimálně srovnatelně s ostatními věcmi kolem nás. A některé vývojářské IT firmy to provedly přímo generačním skokem. Na první pohled poznáte nejen hmotné věci z minulého století, jako například telefon, automobil, TV, ale i v oblasti informačních technologiích, kam patří HRIS (Human Resources Information System neboli personální informační/HR systém) jsou změny obrovské. Jak vzhledové, tak obsahové a funkční. Jistě si pamatujete systém Windows na přelomu století, první online bankingové nástroje atp. A co tedy HR systémy?

Řada personalistů nadále chce nebo musí pracovat v zastaralém systému a mnoho personálních informací evidovat „někde stranou". Mají to velmi nesnadné v porovnání s firmami, které vědí, že zaměstnanci jsou klíčovým firemním zdrojem a personalistika důležitým procesem. Proto personalistům prostřednictvím moderního HR systému vytváří podmínky pro efektivní řízení HR procesů díky jednoduchosti, sdílení dat, automatizaci reportingu i propojení se zaměstnanci bez ohledu na to, zda jsou zrovna v budově firmy.

Vraťme se ale k těm, kde personalistika ještě stále jakoukoli větší změnou od devadesátých let neprošla. Přestože najít vhodnou dobu pro změnu není jednoduché: v době krize nejsou prostředky a v době růstu je tolik práce, že na implementaci není kapacita, tak čas ovšem nezastavíme a změny jsou nejen žádoucí, ale z legislativního hlediska i mnohdy nutné. Ale vše se dá řešit. Třeba s pomocí HR systému plusPortal.

Moderní personální a mzdový software plusPortal

Personální software plusPortal můžete zakoupit po jednotlivých modulech, které vaše firma potřebuje. Nebo si můžete pořídit celý HR systém. Kontaktujte nás a prodiskutujeme vše, co Vás bude zajímat a rovněž si můžete plusPortal vyzkoušet v  verzi.

Tým plusPortal

Scroll Button