Modul pomáhá s kontrolou dodržování pracovní doby a vedením evidence pracovní doby. Výstupy slouží jako podklad pro zpracování mezd. Modul Docházka zvládá pracovní dobu s pravidelným i nepravidelným rozvržením směn a fixní i pružnou variantu přítomnosti. Lze pracovat s registrací časů nebo bez ní v režimu tzv. negativní docházky.

Využití pro personalisty

 • Nastavení událostí, které potřebuje/chce zaměstnavatel hlídat a evidovat (dovolená, nemoc, krátkodobá nepřítomnost, přesčasy atd.)
 • Nastavení schvalovacího procesu a schvalovatelů
 • Možnost kombinace negativní a pozitivní docházky pro různé zaměstnance
 • Generování podkladů pro mzdovou účtárnu
 • Výpočty příplatků, nároků na stravenky a stravenkový paušál
 • Součinnost s modulem Pracovní cesty pro služební cesty a drobné náklady

Využití pro manažery

 • Přehled přítomnosti/nepřítomnosti podřízených (rychlá kontrola stavu jedním pohledem)
 • Plánování pracovní doby
 • Pružné i pevné směny, individuální změny v čase
 • Plánování pohotovostí
 • Hlídání přesčasů
 • Součinnost s modulem Volno pro schvalování dovolené a evidenci absence
 • Možnost několikastupňového schvalování
 • Pracovní výkazy
 • Hlídání dodržování přestávek mezi směnami a povinného odpočinku v rámci týdne

Využití pro řadové zaměstnance

 • Přístup k vlastnímu pracovnímu kalendáři/rozvrhu pracovní doby
 • Přehled přítomnosti/nepřítomnosti všech zaměstnanců

Registrace času

Časy příchodů a odchodů jsou základním vstupem pro vyhodnocení docházky, pokud se nevyužívá negativní vyhodnocování. Pro jejich registraci je k dispozici několik variant technického řešení:

 • Snímače a inteligentní terminály řady AKTION eSERIES
 • Zpracování za pomoci tlačítek na terminálu
 • Virtuální terminál na dotykové obrazovce
 • Zaznamenání času přímo z počítače zaměstnance

Identifikace

Pro identifikaci zaměstnance jsou k dispozici následující způsoby a související funkce:

 • Identifikace za použití elektronických identifikačních prvků (karty, klíčenky, apod.)
 • Biometrická identifikace - otisky prstů, face ID
 • Sledování zápůjček registračních čipů v personálním systému
 • Návrh a tisk samolepicích etiket na identifikační karty

Řízení přístupu

Pokud se snímače pro registraci času doplní fyzickými zábranami (turnikety, zámky), je možné řídit přístup zaměstnanců do vyhrazených prostor.

V modulu Docházka se mohou pohodlně nastavit přístupové parametry "kdo - kdy - kam může vstoupit" a následně sledovat "kdo - kdy - kam skutečně vstoupil".

 • Nastavení časových zón
 • Záznam událostí
 • Vše na jednom místě v osobní kartě

U všech položek docházky se evidují přesné časy počátku a konce. Následně lze snadno sestavit příslušné výkazy a mít možnost kdykoli doložit, že dodržování pracovní doby je v pořádku.

Zakázky

 • Možnost vytvořit číselník Zákazníků, Zakázek a položek vykazování (např. druh práce)
 • V rámci vyhodnocení docházky možnost zaměstnancem nebo nadřízeným evidovat v pracovní dny práci na konkrétních zakázkách
 • Automatický přenos údajů do modulu Mzdy nebo výstup do xls
Scroll Button