Modul Docházka vychází ze základních cílů všech společností - kontrola dodržování pracovní doby a  vyhodnocení docházky sloužící k získání podkladů pro zpracování mezd. Modul Docházka obsahuje všechny související funkce potřebné pro zajištění kompletního docházkového procesu.

Vyhodnocení docházky je úlohou pro liniové manažery, ale není to jejich hlavní činnost. Modul dovoluje tento úkol co nejvíce usnadnit, přičemž do vyhodnocení je možné zapojit i samotné zaměstnance.

Pokud není použití elektronických snímačů pro registraci času možné, alternativou je "negativní" vyhodnocení docházky na základě plánované pracovní doby a evidovaných nepřítomností.

Pružná pracovní doba je uplatňována tam, kde to podmínky dovolují či přímo vyžadují. Na druhou stranu existují provozy, kde je třeba přítomnost lidí pevně koordinovat (pevná pracovní doba). Modul Docházka nabízí pro tyto účely více způsobů plánování pracovní doby a jejího vyhodnocení.

Využití pro personalisty

 • Nastavení událostí, které potřebuje/chce zaměstnavatel hlídat a evidovat (dovolená, nemoc, krátkodobá nepřítomnost, přesčasy atd.)
 • Nastavení schvalovacího procesu a schvalovatelů
 • Možnost kombinace negativní a pozitivní docházky pro různé zaměstnance
 • Generování podkladů pro mzdovou účtárnu
 • Výpočty příplatků
 • Součinnost s modulem Cesty a výdaje pro služební cesty a drobné náklady
 • Součinnost s modulem Příprava mezd

Využití pro manažery

 • Přehled přítomnosti/nepřítomnosti podřízených (rychlá kontrola stavu jedním pohledem)
 • Plánování pracovní doby
 • Pružné i pevné směny, individuální změny v čase
 • Plánování pohotovostí
 • Hlídání přesčasů
 • Součinnost s modulem Volno pro schvalování dovolené a evidenci absence
 • Možnost několikastupňového schvalování
 • Pracovní výkazy

Využití pro řadové zaměstnance

 • Přístup k vlastnímu pracovnímu kalendáři/rozvrhu pracovní doby
 • Přehled přítomnosti/nepřítomnosti všech zaměstnanců

Registrace času

Časy příchodů a odchodů jsou základním vstupem pro vyhodnocení docházky, pokud se nevyužívá negativní vyhodnocování. Pro jejich registraci je k dispozici několik variant technického řešení:

 • Snímače a inteligentní terminály řady AKTION eSERIES
 • Robustní snímače a terminály KABA
 • Zpracování za pomoci tlačítek na terminálu
 • Virtuální terminál na dotykové obrazovce
 • Zaznamenání času přímo z počítače zaměstnance

Identifikace

Pro identifikaci zaměstnance jsou k dispozici následující způsoby a související funkce:

 • Identifikace za použití elektronických identifikačních prvků (karty, klíčenky, apod.)
 • Biometrická identifikace - otisky prstů
 • Sledování zápůjček registračních čipů v personálním systému
 • Návrh a tisk samolepících etiket na identifikační karty

Řízení přístupu

Pokud se snímače pro registraci času doplní fyzickými zábranami (turnikety, zámky), je možné řídit přístup zaměstnanců do vyhrazených prostor. V modulu Docházka se mohou pohodlně nastavit přístupové parametry "kdo - kdy - kam může vstoupit" a následně sledovat "kdo - kdy - kam skutečně vstoupil".

 • Nastavení časových zón
 • Záznam událostí
 • Vše na jednom místě v osobní kartě

U všech položek docházky se evidují přesné časy počátku a konce. Následně lze snadno sestavit příslušné výkazy a mít možnost kdykoli doložit, že dodržování pracovní doby je v pořádku.

PC HELP, a.s.

 +420 568 858 011

Nová budova PC HELP Chci software vyzkoušet

Aktuality

plusPortal je rozšířen o modul Mzdy
25. 04. 2019
Mzdy je možné zpracovat i na webu v prostředí, jaké využíváme denně v jiných oblastech...
Vývoj v personálních systémech
14.01.2019
Velké procento personalistů si i dnes pod pojmem „personální informační systém" představí jen jednoduchou personální....
HR SUMMIT: Cena za nejlepší HR projekt 2018
05.11.2018
Na výročním HR SUMMITU Klubu zaměstnavatelů, který se konal 1. listopadu 2018, se rozhodlo o...
Rychlý kontakt