Modul zajišťuje kompletní zpracování měsíčních mezd nebo platů zaměstnanců. Pomáhá se souvisejícími činnostmi, jako jsou plnění povinností vůči státní správě, vystavování různých potvrzení, poskytování informací ostatním složkám firmy nebo organizace. Na rozdíl od jiných mzdových programů ve větší míře využívá internetového prostředí a může zapojit do zpracování mezd kromě mzdové účtárny i ostatní zaměstnance.

Modul Mzdy čerpá personální data zaměstnanců z modulu Personalistika, který je tudíž nutno zakoupit zároveň s tímto modulem.

Měsíční zpracování mezd

 • Vždy v souladu s platnou českou legislativou
 • Přehledné měsíční zpracování mezd až po měsíční uzávěrku podle vestavěného dashboardu
 • Jednoduchý import podkladů pro zpracování mezd z externích zdrojů
 • Výpočet více druhů základní mzdy (měsíční, hodinová, smluvní, tarifní)
 • Uživatelské nastavení položek odměňování (příplatky, osobní ohodnocení, používání firemního vozidla apod.)
 • Vyhodnocení odpracované a neodpracované doby
 • Výpočet časových příplatků (dle vlastní definice mzdových položek)
 • Výpočet pravidelných srážek ze mzdy (exekuce, insolvence, stravné); možnost uživatelského nastavení srážek
 • Včasné zjištění probíhající insolvence zaměstnance z insolvenčního rejstříku
 • Zpracování příspěvků na penzijní a životní pojištění; možnost hromadné platby příspěvků a vytvoření přehledů k těmto platbám
 • Výpočet příspěvků na stravenky a stravenkový paušál
 • Výpočet stravného dle výstupů z modulu Stravování
 • Výpočet nároku na dovolenou a sledování čerpání a zůstatku
 • Příprava platebních příkazů a souborů pro banky
 • Příprava rozúčtování mzdových nákladů dle nastavených předkontací
 • Přehledy plateb a hlášení změn zdravotním pojišťovnám v tištěné i elektronické formě
 • Elektronická komunikace s ČSSZ pomocí veřejného rozhraní pro e - Podání (VREP)
 • Výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele - vytvoření platby a zaúčtování dle nastavených předkontací
 • Výplatní lístky v tištěné i elektronické podobě
 • Kontrolní a přehledové reporty

Evidence dokladů a případů čerpání nemocenských dávek

 • Stahování eNeschopenky přímo z ePortálu ČSSZ
 • Evidence dokladů k jednotlivým případům nemocenských dávek
 • Vytváření příloh a hlášení o ukončení pro ČSSZ včetně tisku a elektronického podání

Roční zpracování mezd

 • Zpracování prohlášení k dani (online formulář, nebo pomocí tiskopisů)
 • Zpracování ročního vyúčtování zálohové daně (online formulář, nebo pomocí tiskopisů)
 • Daňová potvrzení pro zaměstnance (online nebo pomocí tiskopisů)
 • Zpracování daňových výkazů a odeslání finanční správě
 • Vedení ELDP, odeslání pomocí elektronického podání přes veřejného rozhraní pro e - Podání (VREP)
 • Vedení mzdových listů
 • Výpočet povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením a elektronické podání u MPSV
 • Roční výkaz o úplných nákladech práce

Online komunikace se zaměstnanci

 • Elektronické oznámení vybraných změn zaměstnancem
 • Elektronické oznámení vzniku nároku na ošetřovné zaměstnancem
 • Elektronická žádost i vystavení potvrzení pro zaměstnance
 • Elektronické podání Prohlášení k dani a Ročního zúčtování zaměstnancem – připojení podkladů bez nutnosti předkládat je v tištěné formě
 • Odeslání výplatního lístku zaměstnanci na e-mail, zobrazení v programu
 • Zobrazení ELDP pro zaměstnance

Aktuality

Volitelné rozšiřující funkce k modulu Personalistika
12.12.2022
Co mají společného lékařské prohlídky, citlivé dokumenty, GDPR? Jedná se o doplňkové moduly k modulu Personalistika, které...
Jaká je zkušenost našeho zákazníka s přechodem na plusPortal?
27.09.2022
Změna softwarových nástrojů ve firmách může být nejen správným strategickým rozhodnutím pro vylepšení řízení lidských zdrojů...
Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
23.08.2022
Termín 1. srpna 2022 byla lhůta pro transpozici evropské směrnice do našeho českého právního řádu. K tomu dosud nedošlo....

Kontakt

 • PC HELP, a.s.
 • Samešova 1144, 674 01 Třebíč
 • T: +420 568 858 011
 • M: +420 721 320 480
 • E:
© Copyright 2022 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena Linked-in Facebook Twitter
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt