Stravovací systém v plusPortalu je určen pro firmy, které zajišťují stravování svých zaměstnanců, kdy se jídla dováží denně do areálu firmy s vlastní jídelnou a výdejním místem. Externí dodavatel stravování vkládá do systému jídelníček - obvykle týden předem. Jídelníček může obsahovat několik jídel na den pro výběr dle preferencí zaměstnanců v několika cenových kategoriích. Ke každému jídlu pak může být nabízena jednotná polévka či dezert. Aplikace je schopna pracovat pouze s jedním externím dodavatelem stravování, ale umožňuje více uživatelů s přístupovými údaji od dodavatele.

Využití pro dodavatele stravování

 • Údržba seznamu nabízených jídel (včetně informace o obsažených alergenech a kategorie určující jeho cenu, výši dotace a sazbu DPH)
 • Sestavení jídelníčků na další období pro jednotlivé doby výdeje (snídaně, obědy, večeře)
 • Zadání doplňkových informací k denní nabídce jídla
 • Stahování denních objednávek (co je třeba vařit) a zjištění počtu stornovaných jídel pro daný den

Využití pro personalisty a mzdové účetní

 • Řízení celého procesu stravování
 • Modul umožňuje nastavit individuálně uzávěrku objednávek jídel (např. zaměstnanec může objednávat max. do 10:00 hod. dopoledne na následující den; max. do pátku 12:00 hod. na následující týden apod.)
 • Pro zohlednění nároků na dotace lze nastavit počty hodin, po jejichž odpracování má zaměstnanec v daném dni na dotaci nárok, součástí je kategorizace jídel a další užitečná nastavení
 • Komplexní přehled o objednané stravě zaměstnanců přes webové rozhraní
 • Možnost zadávat/stornovat objednávky za zaměstnance (např. v případě, že zaměstnanec nemá přístup k objednávkovému terminálu), poskytnout jídlo do burzy, objednat jídlo pro návštěvy
 • Vyhodnocení odebrané stravy, porovnání s nároky na dotace podle docházky a promítnutí do podkladů pro zpracování mezd

Využití pro řadové zaměstnance

 • Objednávání/stornování jídel na objednávacím terminálu
 • Nabídka jídla do burzy po uplynutí doby pro storno
 • Výběr jídla z burzy, které do ní poskytl jiný zaměstnanec
 • Možnost objednat jídlo pro návštěvy
 • Odebrání jídla na výdejním terminálu se snímačem čipové karty
 • Zaměstnanec může používat stejný čip/čipovou kartu jako pro docházkový systém

Zpět na úvod modulu Stravování

Zpět

Aktuality

Digitalizace mzdové agendy
27.01.2021
Řádné, včasné, přesné a efektivní zpracování mzdového účetnictví je velice důležité...
Představujeme nový modul Správa majetku
30.9.2020
Účelem aplikace je správa firemního majetku od mobilu, notebooku až po nástroje...
plusPortal je rozšířen o nový modul Stravování
15.6.2020
Podpora stravování je určena pro zákazníky, kteří zajišťují stravování svých zaměstnanců...
© Copyright 2019 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena Linked-in Facebook Twitter
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt