Stravovací systém v plusPortalu je určen pro firmy, které zajišťují stravování svých zaměstnanců, kdy se jídla dováží denně do areálu firmy s vlastní jídelnou a výdejním místem. Externí dodavatel stravování vkládá do systému jídelníček - obvykle týden předem. Jídelníček může obsahovat několik jídel na den pro výběr dle preferencí zaměstnanců v několika cenových kategoriích. Ke každému jídlu pak může být nabízena jednotná polévka či dezert. Aplikace je schopna pracovat pouze s jedním externím dodavatelem stravování, ale umožňuje více uživatelů s přístupovými údaji od dodavatele.

Využití pro dodavatele stravování

 • Údržba seznamu nabízených jídel (včetně informace o obsažených alergenech a kategorie určující jeho cenu, výši dotace a sazbu DPH)
 • Sestavení jídelníčků na další období pro jednotlivé doby výdeje (snídaně, obědy, večeře)
 • Zadání doplňkových informací k denní nabídce jídla
 • Stahování denních objednávek (co je třeba vařit) a zjištění počtu stornovaných jídel pro daný den

Využití pro personalisty a mzdové účetní

 • Řízení celého procesu stravování
 • Modul umožňuje nastavit individuálně uzávěrku objednávek jídel (např. zaměstnanec může objednávat max. do 10:00 hod. dopoledne na následující den; max. do pátku 12:00 hod. na následující týden apod.)
 • Pro zohlednění nároků na dotace lze nastavit počty hodin, po jejichž odpracování má zaměstnanec v daném dni na dotaci nárok, součástí je kategorizace jídel a další užitečná nastavení
 • Komplexní přehled o objednané stravě zaměstnanců přes webové rozhraní
 • Možnost zadávat/stornovat objednávky za zaměstnance (např. v případě, že zaměstnanec nemá přístup k objednávkovému terminálu), poskytnout jídlo do burzy, objednat jídlo pro návštěvy
 • Vyhodnocení odebrané stravy, porovnání s nároky na dotace podle docházky a promítnutí do podkladů pro zpracování mezd

Využití pro řadové zaměstnance

 • Objednávání/stornování jídel na objednávacím terminálu
 • Nabídka jídla do burzy po uplynutí doby pro storno
 • Výběr jídla z burzy, které do ní poskytl jiný zaměstnanec
 • Možnost objednat jídlo pro návštěvy
 • Odebrání jídla na výdejním terminálu se snímačem čipové karty
 • Zaměstnanec může používat stejný čip/čipovou kartu jako pro docházkový systém

Aktuality

Jaká je zkušenost našeho zákazníka s přechodem na plusPortal?
27.09.2022
Změna softwarových nástrojů ve firmách může být nejen správným strategickým rozhodnutím pro vylepšení řízení lidských zdrojů...
Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
23.08.2022
Termín 1. srpna 2022 byla lhůta pro transpozici evropské směrnice do našeho českého právního řádu. K tomu dosud nedošlo....
Legislativní změny v datových větách od 1. dubna 2022
31.03.2022
Od 1. 4. 2022 je v platnosti nová datová věta pro hlášení na ČSSZ ONZ 2022 verze 1.1...

Kontakt

 • PC HELP, a.s.
 • Samešova 1144, 674 01 Třebíč
 • T: +420 568 858 011
 • M: +420 721 320 480
 • E:
© Copyright 2022 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena Linked-in Facebook Twitter
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt